Pedagog w szkole

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagog w szkole - strona 1 Pedagog w szkole - strona 2 Pedagog w szkole - strona 3

Fragment notatki:

Pedagog w szkole Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. : §15 Rozpoznanie indywidualnych potrzeb oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; Określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli; Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;
Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów w kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;
Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno - wychowawczy szkoły, jak : Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej Punktem Konsultacyjnym ds. Uzależnień Poradnią Zdrowia Psychicznego Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich Komendą Miejską Policji
Pedagogami ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych
Trudności związane z pracą diagnostyczną w szkole : Brak wsparcia innych specjalistów (np. psycholog) Problem neutralności Problem lojalności Tajemnica zawodowa Zalety pracy diagnostycznej w szkole: Możliwość obserwacji dziecka w warunkach naturalnych Dostęp do różnych źródeł informacji o dziecku
Możliwość wczesnej diagnozy i interwencji Dziecko w kontakcie diagnostycznym , cz.1 Uczeń jako klient: Dziecko samo przychodzi z prośbą o pomoc Rodzic zgłasza problem i prosi o rozmowę z dzieckiem Nauczyciel zgłasza problem z uczniem Nauczyciel przyprowadza ucznia, który brał udział w bójce, przeszkadzał w lekcji. Dziecko w kontakcie diagnostycznym , cz.2

(…)

… wrażenia przypadkowości rozmowy Dostrajanie i słuchanie - unikaj okazywania braku skupienia na treści rozmowy
Podtrzymywanie kontaktu („otwieracze”, parafrazy) - unikaj narzucania swoich interpretacji Wyjaśnianie wątpliwości - unikaj postawy osoby wszechwiedzącej Zadawanie pytań - unikaj używania pytań zamkniętych, to nie przesłuchanie Odzwierciedlanie uczuć - nie rezygnuj z odnoszenia się do stanu…
… wypowiedzi rodzica
Inicjowania, wprowadzenie do rozmowy - unikaj niedelikatności i braku taktu przy proponowaniu tematów, które uważasz za istotne
Podsumowanie - unikaj przechodzenia do kolejnego wątku bez zakończenia poprzedniego Rodzic w kontakcie diagnostycznym, cz. 3
Trudne zachowania rodzica w kontakcie z pedagogiem: Agresja w momencie sygnalizowania problemu u dziecka Bierny opór przy nawiązywaniu…
…)
Szybkość i dokładność spostrzegania Test Kwadratów Próby przyrządowe (Suwak Heidera, Kulki Meilego) Badania percepcji wzrokowej, słuchowej, lateralizacji, sprawności motorycznej: Próby lateralizacji Zazzo Skala pomiaru Percepcji Słuchowej Słów Test Bender - Koppilz
Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej Test Pamięci Wzrokowej Badanie stosunków rodzinnych i postaw rodzicielskich:
Rysunek rodziny Test stosunków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz