Diagnostyka psychopedagogiczna - metody diagnostyczne

note /search

Diagnostyka psychopedagogiczna - podstawowe pojęcia

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Diagnostyka psychopedagogiczna - metody diagnostyczne
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 4858

Diagnoza - podstawowe pojęcia Diagnoza - z j. greckiego oznaczała rozróżnienie, osądzenie. Pierwotnie odnoszono ją do do ustalenia patologicznego stanu organizmu, a z czasem stanu zdrowia osoby (model medyczny). Dziś diagnoza w naukach społecznych bierze pod uwagę nie tylko człowieka, ale i jego ś...

Pedagog w szkole

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Diagnostyka psychopedagogiczna - metody diagnostyczne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2156

Pedagog w szkole Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. : §15 Rozpoznanie indywidualnych potrzeb oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; Określen...

Diagnostyka część 1

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Diagnostyka psychopedagogiczna - metody diagnostyczne
Pobrań: 756
Wyświetleń: 4109

…Uczniowi niepełnosprawnemu każda szkoła zapewnia: - Obowiązkowe zajęcia edukacyjne - Dodatkowe zajęcia edukacyjne - Zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami Rozwojowymi… …Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny zawiera: - Zakres dostosowania w...

Diagnostyka część 2

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Diagnostyka psychopedagogiczna - metody diagnostyczne
Pobrań: 840
Wyświetleń: 3647

Błąd wychowawczy to niewłaściwość w postępowaniu wychowawców (rodziców, nauczycieli, innych osób, instytucji, środowisk) z dziećmi i młodzieżą w procesie ich rozwoju i wychowania. (H. Izdebska) Błąd wychowawczy to takie zachowanie wychowawcy, które stanowi realną przyczynę lu...

Diagnostyka część 3

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Diagnostyka psychopedagogiczna - metody diagnostyczne
Pobrań: 728
Wyświetleń: 4214

...Oceny przygotowania dziecka do nauki w klasie I dokonuje się na podstawie: danych z kwestionariusza, analizy prac ucznia, kryteriów oceny, poczynionych obserwacji oraz informacji uzyskanych przez rodziców. Składa się z kwestionariusza diagnozy, arkuszy diagnozy oraz załą...