Diagnostyka psychopedagogiczna - podstawowe pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 4683
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagnostyka psychopedagogiczna - podstawowe pojęcia - strona 1 Diagnostyka psychopedagogiczna - podstawowe pojęcia - strona 2 Diagnostyka psychopedagogiczna - podstawowe pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

Diagnoza - podstawowe pojęcia
Diagnoza - z j. greckiego oznaczała rozróżnienie, osądzenie. Pierwotnie odnoszono ją do do ustalenia patologicznego stanu organizmu, a z czasem stanu zdrowia osoby (model medyczny). Dziś diagnoza w naukach społecznych bierze pod uwagę nie tylko człowieka, ale i jego środowisko, zakładając, że pozostają one we wzajemnym oddziaływaniu ( model społeczny, środowiskowy). W tym ostatnim ujęciu diagnozę można traktować : a) W aspekcie czynnościowym - czynności zmierzające do rozpoznania
b) Jako rezultat podejmowanych czynności. Prekursorzy diagnozowania : 1. Mary Richmound - wprowadzenie pojęcia do pedagogiki 2. Janusz Korczak - model medyczny diagnozy; pedagog jako klinicysta, operujący wieloma metodami poznania naukowego, z których najważniejsza jest obserwacja.
3. Helena Radlińska - diagnoza społeczna, czyli badanie środowiska społecznego, nakierowane na pomoc jednostce i rodzinie poprzez przekształcanie środowiska; sprecyzowała ważne dla diagnozy pojęcia: wzorzec, norma, wskaźnik, typ, przeciętna. 4. Aleksander Kamiński - diagnoza społeczna i środowiska lokalnego jako konieczny składnik pracy socjalno - wychowawczej. Diagnostyka - dyscyplina naukowa, której przedmiotem są czynności rozpoznawania i różnicowania poddanych ocenie zjawisk i stanów rzeczy, co związane jest z tworzeniem podstaw metodologii postępowania diagnostycznego ( metody, techniki, reguły, etyka). Diagnozowanie - związane z czynnościowym procesem poznawania, określając charakter i formy działania zmierzającego do rozpoznania. Inaczej mówiąc chodzi o czynność zbierania danych, ich ocenę i interpretację. Postępowanie celowościowe jako przykład działania społecznego
Działania społeczne - aktywność mająca charakter dwukierunkowej wymiany, podlega nieustanej modyfikacji w zależności od warunków, w których przebiega. Działanie celowościowe - obejmuje rozumowanie i działanie prowadzące do realizacji przyjętych celów. Działanie celowościowe składa się z następujących elementów: 1. Diagnoza pełna łącznie z postulowaniem i stawianiem hipotez 2. Konstruowanie projektu
3. Realizacja projektu
4. Ewaluacja NARUSZENIE ZASAD POPRAWNEGO TOKU POSTĘPOWANIA CELOWOŚCIOWEGO MOŻĘ DOPROWADZIĆ DO WYKONANIA CZYNNOŚCI DAREMNYCH LUB PRZECIWCELOWYCH. Ad. 1 Diagnoza - podstawowa do działań społecznych
W sensie prakseologicznym diagnoza wchodzi w skład preparacji działania, stanowi podstawę przygotowanie działania w drodze rozeznania sytuacji. Można zatem powiedzieć, że ma również charakter decyzyjny:

(…)

… jako podstawa oceny
Zestawienie ocen pełni dwie funkcje:  Ma charakter informacyjny  Ustanawia ograniczenia dla działania, w dużej mierze decyduje o jego charakterze ( profilaktyczne, projektujące, reformujące) W sytuacji, kiedy jednoznaczna ocena nie jest możliwa, również z uwagi na brak dostatecznej ilości informacji, działanie powinno być zawieszone. Działania z punktu widzenia systemu ocen…
… spostrzega nieistniejące objawy pod wpływem afektu  Błędy rozumowania  Niezupełnej eliminacji  Fałszywej przyczyny  Błąd atrybucji  Błąd pomieszania walorów  Błędy techniczne AD. 2 Konstruowanie projektu
Projekt - opis czasowego i przestrzennego rozmieszczenia rzeczy w procesie zmian. Musi być
być precyzyjny, ale i elastyczny. Zbytnia sztywność może spowodować, że przy zmiennej rzeczywistości efekt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz