Diagnoza pedagogiczna - modele

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 4550
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagnoza pedagogiczna - modele  - strona 1 Diagnoza pedagogiczna - modele  - strona 2

Fragment notatki:


Temat: Diagnoza pedagogiczna Diagnozowanie - proces ustalania diagnozy Diagnoza - w pedagogice społecznej oznacza rozpoznanie badanego stanu rzeczy, ocenę jego objawów i możliwości przemian. Prowadzi do planowej działalności pomocowej związanej z profilaktyką i kompensacją
Diagnozowanie składa się z etapów: a) eksploracji - poznajemy badane zjawisko
b) weryfikacji - sprawdzamy trafność postawionej diagnozy
I. Model diagnozy wg Z. Darkowskiego Eksploracja: Symptomy - objawy np. zachowane dokumenty, do czynności diagnostycznych należy opis symptomów.
Etiologia - proces wyjaśniania symptomów
Przewidywanie - prognozowanie dalszego biegu danego przypadku, powinien być zakończony decyzją o dalszym postępowaniu z przypadkiem
Weryfikacja: Stawianie hipotez Weryfikacja hipotez ważna jest ocena i zalecenia
Obiektem diagnozy może być: Jednostka
Grupa
Rodzina
Organizacja
Społeczność
Diagnoza powinna poprzedzać interwencję. Tylko w wyjątkowych sytuacjach interwencja poprzedza diagnozę (gdy środowisko zagraża dziecku itp.) lub gdy diagnoza stale towarzyszy interwencji.
Zdecydowanym przeciwnikiem diagnozowania był J. Korczak, który uważał ją za formę etykietowania, która stale towarzyszy dziecku.
Techniki zbierania materiałów do diagnozowania: Wywiad środowiskowy
Kwestionariusze, czyli analiza wytworów
Modele diagnozowania: a) diagnoza hierarchiczna - współwystępuje z innymi diagnozami, np. pedagogiczną, psychologiczną, ale któraś jest podrzędna a któraś nadrzędna b) sumaryczna diagnoza - różne diagnozy ( pedagogiczna, psychologiczna itp. są wobec siebie równe c) diagnoza interdyscyplinarna II. Model diagnozy wg E. Mazurkiewicza Na diagnozę pedagogiczną składają się diagnozy cząstkowe, które służą interpretacji: Diagnoza znaczeniowa - funkcjonalna Diagnoza genetyczna - wyjaśniająca Diagnoza fazy - etapu, ściśle związana z oceną
Wszystkie te diagnozy łączy ze sobą diagnoza prognostyczna
Diagnoza prognostyczna (rozwojowa) pozwala podjąć decyzję o metodycznym postępowaniu Diagnoza działania - praktyka
Diagnoza naprawcza - modyfikująca, terapeutyczna
Diagnoza projektująca
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz