diagnostyka - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 637
Wyświetleń: 5915
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
diagnostyka - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

Wykład 1 data 22.10.2009
Definicje
Diagnostyka pedagogiczna - nauka o rozpoznaniu, różnicowaniu, jakie metody, techniki mamy do diagnozowania
Diagnozowanie - proces różnego rodzaju działania w celu rozpoznania stanu rzeczy
Diagnoza - końcowy efekt działań diagnostycznych, zawiera rozpoznanie i krytyczną ocenę danych.
W diagnostyce zawierają się metody, techniki, narzędzia.
Etiologia: dia - przez, gnose - wiedza osiągana pośrednio
Diagnosta - osoba która diagnozuje, musi dysponować wiedzą, narzędziami odpowiednimi do diagnozy oraz doświadczeniem, cechami osobowościowymi.
Jakie sobie należy zadać pytania do diagnozowania?
Jak jest?
Dlaczego tak właśnie jest?
Dlaczego będzie tak a nie inaczej?
Co zrobić aby uzyskać pożądany stan rzeczy.
Jakie funkcje spełniają wyżej wymienione pytania:
Funkcja deskrypcyjna - zbieranie istotnych danych
Funkcja eksplanacyjna - wyjaśniająca czemu tak jest
Funkcja predykcyjna Funkcja korekcyjna
Diagnoza musi się opierać na rzetelności, trafności i obiektywności. Musi być także etyczna.
Czynności związane z diagnozą:
Etap 1 - prediagnostyczny: wszystko co poprzedza właściwe badanie, co wnoszą ze sobą diagnosta i diagnozowany.
Etap 2: badanie Etap 3: wyjaśnienia - poszukiwanie związków
Etap 4: planowania - interwencji
Rodzaje diagnoz (typologia pierwsza):
Diagnoza opisowa - eksplanacyjna czy deskryptywna, opisuje dany wycinek rzeczywistości. Diagnoza klasyfikacyjna - porządkuje i klasyfikuje, systematyzuje
Diagnoza funkcjonalna - wyjaśnia zjawiska na podstawie wzajemnych powiązań ale nie podaje skutków i przyczyn.
Diagnoza przyczynowa - poszukuje łańcucha przyczyn zaistniałych zjawisk
Diagnoza selekcyjna - pełni funkcję określania przydatności lub jej braku do wykonywania danej czynności, pełnienia określonych ról czy zadań.
Diagnoza typizacyjna - nastawiona na tworzenie grup homogenicznych ze względu na występujący problem.
Diagnoza terapeutyczna - powiązana z typizacyjną, rozwiązywanie problemów.
Diagnoza różnicowa - pokazuje różnice indywidualne w obszarze danego zjawiska
Diagnoza normalizująca - związana z przywracaniem równowagi jednostce, np. powrotu z niepełnosprawności
Diagnoza wspierająca - zapewnia właściwy rozwój Kolejna typologia:
Diagnoza pełna - rozwinięta, bada wszystkie aspekty wycinka rzeczywistości. Diagnoza ogólna - sądująca, ogólne zorientowanie się w problemie.
Diagnoza szczegółowa - wycinkowa, obejmuje analizę występujących problemów i trudności osoby diagnozowanej.


(…)

… grup amatorskich, grup osiedlowych. Postulował wprowadzenie indywidualnego przypadku grupy. Posługiwał się pojęciami norm i wzorca i wprowadził je do swojej diagnozy. W diagnozie środowiskowo-społecznej chodziło o ukierunkowanie na działania kompensacyjne (prowadzone w rodzinach zastępczych, domach pomocy społecznej, świetlicach) a także określenie potrzeb środowiska i określenie sił naprawczych…
… rysunku (obejmuje: rozległość, siłę i ekspresywność linii, wielkość przestrzeni którą zajmuje rysunek, rozmieszczenie elementów)
- poziom struktur formalnych (dokładność wykonania rysunku)
- poziom treści (ocena subiektywnej wizji własnej rodziny i relacji pomiędzy jej członkami)
Kryteria analizy treści (zauważane podczas powstawania rysunku):
- centralność postaci (postać rysowana w pierwszej kolejności…
…-10l.; bada funkcje poznawcze oraz dojrzałość koordynacyjno-wzrokowo-ruchową, bada uszkodzenia mózgu i zaburzenia emocjonalne, składa się z 9 figur geometrycznych różnego stopnia trudności i dziecko ma je odwzorować (rotacja rysunku, wielkość odwzorowania rysunku - wskaźnik zaburzeń emocjonalnych, grubość kreski)
Test figur geometrycznych Bentona - bada pamięć wzrokową, dla dzieci od 8 roku życia i wzwyż, dłuży do diagnozy organicznych uszkodzeń mózgu, tablice przedstawiają ok. 3 lub więcej czarno-białych figur.
Test pamięci figur geometrycznych Graham - Kendall i In. (zaadoptował go w Polsce Ostrowski) - badamy tylko indywidualnie, tylko dla osób w normie, czarne figury na białym tle, osoba badana po 15min. musi odwzorować figury
test figur złożonych w adaptacji B. Starczewskiej (autorzy: Rey…
… biopsychiczne) - oceniamy tutaj: nadpobudliwość psychoruchową, stereotypie ruchowe, drgawki, tiki, moczenie, zaburzenia psychomotoryczne, brak aktywności, bierność, apatyczność, ospałość, męczliwość przy wysiłku fizycznym, defekty fizyczne związane z wagą i wzrostem
Procesy poznawcze (orientacyjne i intelektualne) - wyznaczają stan i potencjał możliwości korekty i rozwoju, zmienne: wiedza i inteligencja, style…
… poznawcze, zainteresowania, zamiłowania, ciekawość poznawcza, poziom myślenia operacyjnego, sprawność analizatora wzrokowego i słuchowego.
Procesy wykonawcze (motoryczne i werbalne) - zmienne: tempo pracy jednostki, sprawność motoryczna ręki, lateralizacja, zdolności do werbalizowania swoich myśli, trudności i zaburzenia mowy, dokładność i sprawność wykonywania zadania.
Procesy emocjonalno-motywacyjne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz