Pedagogika społeczna

note /search

Wychowanie i jego uwarunkowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 882
Wyświetleń: 3500

l. Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej l. WYCHOWANIE I JEGO UWARUNKOWANIA Pojęcie wychowania nie jest jednoznaczne Określa bądź proces wychowawczy, bądź rezultat tego procesu W pierwszym przypadku wychowanie jest rozumiane jako system działań zmierzają­cych do określonych rezultatów wychowaw...

Rodzina spolecznego i indywidualnego ryzyka

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3689

Zjawiska prowadzace do patolo 1. Problemy materialno- ekonomiczne, bezrobocie, ubóstwo Bezrobocie, osoba bezrobotna traci pozycje w małżeństwie i w rodzinie, obniża się autorytet w oczach dzieci, bieda, konflikty, napięcia, zły klimat do rozwoju dzieci, brak rozwijania zainteresowań dzieci, b...

Pedagogika społeczna - wykłady 2013

 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 3255

05.03.13r. LITERATURA: • E. Jarosz „Ponowoczesne konteksty liberalizm a preferencje młodzieży akademickiej wobec wybranych aspektów stylów życia”, Katowice 2006 • E. Jarosz, E. Wysocka „Diagnoza psychologiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania”, Warszawa 2006 • D. Raś „O poprawie winowajców ...

Środowisko społeczno-wychowawcze szkoły

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3220

Rozdział XI Środowisko społeczno-wychowawcze szkoły Julian Radziewicz Szkoła jako instytucja i jako środowisko. Nauczyciel - demiurg i rzemieślnik. Uczeń -los wymuszony. W poszukiwaniu podmiotowości człowieka szkoły. Z systemowego punktu widzenia,...

Agresja i nietolerancja jako mechanizmy zagrożenia ładu społecznego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 651
Wyświetleń: 4907

Rozdział XXIV Agresja i nietolerancja jako mechanizmy zagrożenia ładu społecznego Tadeusz Pilch Odwieczność zjawiska. Kłopoty pojęciowe. Przemoc - nasza codzienność. Typologia konfliktów. Struktura czasowa konfliktu. Tolerancja jako cnota i jako mechanizm. Nietolerancja -jej źródła i odmiany. Korze...

Animacja społeczno-kulturalna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 756
Wyświetleń: 3486

Rozdział XVII Animacja społeczno-kulturalna Józef Kargul Animacja - rozumienie pojęcia. Animacja społeczno-kulturalna w społecznościach lokalnych. Animacja jednostek i małych gmp społecznych. Animator - kreator sytuacji animacyjnych, cechy osobowości, charakter działania. Animacja - rozumienie poję...

Bezdomność - obraz zjawiska i populacji ludzi bezdomnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2401

Rozdział XXV Bezdomność - obraz zjawiska i populacji ludzi bezdomnych Michał Porowski Ustalenia pojęciowe. Rozmiary i lokalizacja zjawiska. Programy profilaktyki i pomocy. Demograficzny obraz bezdomnych. System profilaktyki instytucjonalnej i p...

Dziecko w szpitalu - środowiskowe aspekty zagrożeń

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2940

Rozdział XXII Dziecko w szpitalu - środowiskowe aspekty zagrożeń Ewa Dobrzycka Sytuacje trudne w czasie pobytu dziecka w szpitalu. Hierarchia szpitalnych stosunków społecznych a przedmiolowość doświadczeń dziecka. Skutki dezorganizacji kontaktów hospitalizowanego dziecka z rodzicami. Wychowawcze pr...

Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 4312

Rozdział XII Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym Mikołaj Winiarski Istota i typologia organizacji i stowarzyszeń społecznych. Pojęcie funkcji opiekuń­czo—wychowawczej. Zadania organizacji i stowarzyszeń społecznych związane z organizowaniem nauki dzieci i młodzieży,...

Geneza i rozwj pedagogiki społecznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 5201

CzęŚĆ I Rozdział I Geneza i rozwój pedagogiki społecznej Irena Lepalczyk Wprowadzenie. Geneza dyscyplin. W poszukiwaniu tożsamości. Pierwsze podręczniki i ich treść. Podstawowe zagadnienia i funkcje pedagogiki społecznej. Czołowi przed­stawiciele. Dyscyplina poszukująca. Pedagogika społeczna wobec ...