Diagnostyka część 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 735
Wyświetleń: 3423
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagnostyka część 2 - strona 1 Diagnostyka część 2 - strona 2 Diagnostyka część 2 - strona 3

Fragment notatki:Błąd wychowawczy to niewłaściwość w postępowaniu wychowawców (rodziców, nauczycieli, innych osób, instytucji, środowisk) z dziećmi i młodzieżą w procesie ich rozwoju i wychowania. (H. Izdebska)
Błąd wychowawczy to takie zachowanie wychowawcy, które stanowi realną przyczynę lub ryzyko powstania szkodliwych dla wychowanka skutków (…) wszędzie tam, gdzie obserwujemy zaburzenia interakcji między wychowawcą a wychowankiem a szczególnie jej zerwanie, możemy z ogromnym prawdopodobieństwem mówić o błędzie wychowawczym. (A. Gurycka)
Klasyfikacja błędów wychowawczych:
Błędy postawy - wynikające z wadliwych nastawień wobec wychowanka, które mają charakter utrwalony i powtarzalny w podobnych sytuacjach wychowawczych;
Błędy sytuacyjne - niekorzystnie wychowawczo, incydentalne, przemijające zachowania, prowokowane przez sytuacje interpersonalną, w której znajdują się wszystkie podmioty sytuacji wychowawczej.
Dwubiegunowe kryteria błędów wychowawczych ze względu na zachowanie wychowawcy (A. Górycka):
Stanowią one skale, na których można określić stopień występowania danego kryterium, emocje skierowane na dziecko, koncentracja na nim i jego zadaniach;
Można uznać, że w punktach centralnych tych skal (lub w obszarze tych punktów) znajduje się nasilenie optymalne, zrównoważone, umiar...

...SOCJOMETRIA
Nie jest to nowa metoda, powstała w latach dwudziestych XX w. i stosowana była przez Janusza Korczaka. Funkcjonuje obecnie w wielu postaciach, i jest chętnie stosowana przez psychologów, pedagogów i socjologów ze względu na łatwość przeprowadzenia badań i ekonomiczność pozwalającą w krótkim czasie i przy niewielkim nakładzie pracy uzyskać cenne informacje o badanej grupie.

Socjometria
Metoda stosunków społecznych w małych grupach;
Na podstawie odpowiedzi na pytania o wybory i odrzucenia tworzy się socjogram, czyli graficzny obraz postrzeganych przez uczestników relacji i kontaktów w grupie;
Można też policzyć rożne wskaźniki – np. pozytywną lub negatywną socjometryczną pozycję każdej osoby, ekspansywność poszczególnych uczestników, spoistość grupy;
Metoda pomocna w zarządzaniu niewielkimi grupami ludzi;
Pozwala rozpoznać nieformalnego lidera (tzw. gwiazdę socjometryczną);
Każdą grupę znamionuje zróżnicowanie z racji pozycji zajmowanych przez jej członków w
tzw. strukturze grupowej...
BŁĄD  WYCHOWAWCZY,  JAKO  ELEMENT  DIADNOZY  ŚRODOWISKA  SZKOLNEGO  I RODZINNEGO  Błąd  wychowawczy  to  niewłaściwość  w  postępowaniu  wychowawców  (rodziców,  nauczycieli, innych osób, instytucji, środowisk) z  dziećmi i  młodzieżą w procesie  ich rozwoju  i  wychowania. (H. Izdebska) Błąd  wychowawczy  to  takie  zachowanie  wychowawcy,  które  stanowi  realną  przyczynę  lub  ryzyko powstania szkodliwych  dla  wychowanka skutków (…) wszędzie tam, gdzie  obserwujemy  zaburzenia interakcji  między  wychowawcą  a  wychowankiem  a  szczególnie  jej  zerwanie,  możemy  z  ogromnym prawdopodobieństwem mówić o błędzie wychowawczym. (A. Gurycka) Klasyfikacja błędów wychowawczych: 
  Błędy  postawy  -  wynikające  z  wadliwych  nastawień  wobec  wychowanka,  które  mają 
charakter utrwalony i powtarzalny w podobnych sytuacjach wychowawczych; 
  Błędy  sytuacyjne  -  niekorzystnie  wychowawczo,  incydentalne,  przemijające  zachowania, 
prowokowane  przez  sytuacje  interpersonalną,  w  której  znajdują  się  w

(…)

… chodzenia do szkoły
Wagarowanie
- odczuwanie poważnego stresu w związku z
uczęszczaniem do szkoły, który może przejawiać się
w symptomach emocjonalnych: lęk, złość, płacz,
rozdrażnienie,
- dzieci ujawniają narastający lęk w czasie wyjścia do
szkoły mimo wcześniejszych deklaracji chęci pójścia
do niej,
- dolegliwości somatyczne: bóle brzucha, bóle głowy,
nudności, wymioty,
- unikając szkoły dziecko pozostaje w domu, gdzie
czuje się bezpieczne,
- dziecko nie neguje wartości szkoły i nauki, jest
zdolne do satysfakcjonujących osiągnięć szkolnych
- brak zachowań antyspołecznych.
- brak lęku czy strachu przed uczęszczaniem do
szkoły,
- brak dolegliwości somatycznych,
- ukrywanie absencji szkolnych przed rodzicami,
wagarowicze nie pozostają w domu,
- brak zainteresowań nauką szkolną, niskie osiągnięcia
szkolne,
- przebywanie wśród rówieśników przejawiających
zachowania antyspołeczne.
CZYNNIKI WYSTĘPOWANIA ZJAWISKA ODMOWY CHODZENIA DO SZKOŁY
 Unikanie specyficznych miejsc i sytuacji w szkole budzących strach lub nadmierną lękliwość;
 Ucieczka od szkolnych sytuacji awersyjnych, np. problemów z rówieśnikami lub
nauczycielami;
 Lęk przed rozstaniem lub skupianie na sobie uwagi;
 Gratyfikujące…
… – problem trwa od kilku tygodni do roku
 Chroniczna – obejmuje cały rok szkolny lub więcej.
Diagnoza problemu:
 Medyczny i fizyczny kontekst funkcjonowania dziecka wraz z historią rozwoju;
 Historia pojawienia się problemu i rozwój symptomów unikania szkoły
 Relacje rówieśnicze dziecka;
 Stresory – miejsca wywołujące strach w perspektywie dziecka;
 Psychologiczna i psychiatryczna charakterystyka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz