Podstawy terapii część 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2387
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy terapii część 1 - strona 1 Podstawy terapii część 1 - strona 2 Podstawy terapii część 1 - strona 3

Fragment notatki:...Profilaktyka pierwszorzędowa (I fazy, pierwotna), dotyczy ludzi zdrowych całej populacji lub co najmniej znacznej jej części. Obejmuje działania najwcześniejsze, których celem jest uprzedzenie ewentualnego pojawienia się danej choroby. Składa się z dwóch typów działań:
swoiste – zapobieganie konkretnej chorobie, np. zakaźnej – szczepienia ochronne, próchnicy zębów – uzupełnianie fluoru (w wodzie pitnej, stosowanie past do zębów z fluorem), krzywicy – podawanie witaminy D itd.; nieswoiste – zapobieganie wielu zaburzeniom i chorobom, np. przez prowadzenie zdrowego
stylu życia, eliminowanie zagrożeń w środowisku fizycznym i społecznym, stwarzanie
dziecku warunków do prawidłowego rozwoju (np. karmienie piersią, akceptacja, miłość).
b) Profilaktyka drugorzędowa (II fazy, wtórna) dotyczy osób ze zwiększonym ryzykiem
występowania niektórych chorób i zaburzeń. Ma ona na celu:
- identyfikację grup ryzyka;
- wczesne wykrycie u ich członków objawów chorobowych (np. w wyniku badań masowych
określonych grup populacji);
- podjęcie w porę odpowiedniego postępowania kompensacyjnego, korekcyjnego lub leczniczego w celu zahamowania rozwoju choroby lub zmniejszenia negatywnych jej skutków (np. w przypadku hipotyreozy lub fenyloketonurii)...

...Diagnoza medyczna (prenatalna) - Polega na wykluczeniu ewentualnych wad narządu wzroku i zmysłu słuchu. Dostarcza nam danych składających się na obraz stanu zdrowia dziecka oraz stanu narządów zmysłów. Na podstawie wywiadu biologiczno - środowiskowego oraz wszelkich dokumentów od rodziców na temat ciąży (jej przebiegu, przyjmowanych leków, używek, istnieniu sytuacji stresowych itp.), porodu (wcześniactwo, skala APGAR, jak też badań dziecka do 3 roku życia, można wykluczyć ewentualne biologiczne przyczyny trudności.
b) Diagnoza psychologiczna – polega na pomiarze takich czynników, jak: inteligencja, sprawności percepcyjno – motoryczne, integracja percepcyjno – motoryczna, lateralizacja, orientacja w schemacie ciała i przestrzeni, pomiar zdolności psycholingwistycznych oraz pomiar cech i struktury osobowości. Zwykle obraz diagnozy psychologicznej na podstawie przeprowadzonych badań tworzą specjaliści Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, którzy wydają:
 Opinię (opisowe określenie ilorazu inteligencji dziecka)
 Orzeczenie (zalecenia do pracy z dzieckiem).
c) Diagnoza pedagogiczna – składa się z:
 oceny poziomu czytania - dotyczy oceny znajomości liter, sprawdzenia umiejętności czytania głośnego oraz rozumienia tekstu. Pierwszym krokiem w pedagogicznym działaniu rozpoznawczym jest sprawdzenie znajomości liter. Próba zwykle dokonywana jest w następującej kolejności...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(…)

… je na materac),
d) Zamiast odpychać dziecko dopóki nie przeprosi za swoje zachowanie (rozwija się u niego
poczucie winy), przytulmy je i pocieszmy, gdy widzimy, że złość przechodzi w rozżalenie,
8
Copyright © by Greg 2012
9
15. Zaburzenia percepcyjno – motoryczne i ich konsekwencje w powstawaniu
e) Zamiast wypominać dziecku, jakie było niegrzeczne, wyjaśnijmy krótko, dlaczego nie może
f) Zamiast czekać…
… strony
wyrazów na sylaby i głoski, łączenie drobnych elementów graficznych kolejności, przestawianie ich, błędne pisma, pismo
przyimków z rzeczownikami („wklasie"), odtwarzanie liter. W początkach
opuszczanie końcówek i cząstek wyrazów,
(kreseczki,,,ogonki" — a, ę). Błędy typowo nieczytelne, litery
„gubienie" liter, zwłaszcza samogłosek, ortograficzne wynikające z gorszej pamięci nauki głównie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz