Podstawy profilaktyki i terapii trudności edukacyjno-wychowawczych uczniów upośledzonych umysłowo

note /search

Podstawy terapii część 1

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Podstawy profilaktyki i terapii trudności edukacyjno-wychowawczych uczniów upośledzonych umysłowo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2408

...Profilaktyka pierwszorzędowa (I fazy, pierwotna), dotyczy ludzi zdrowych całej populacji lub co najmniej znacznej jej części. Obejmuje działania najwcześniejsze, których celem jest uprzedzenie ewentualnego pojawienia się danej choroby. Składa się z dwóch typów działań: swoiste – zapobie...

Podstawy terapii część 2

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Podstawy profilaktyki i terapii trudności edukacyjno-wychowawczych uczniów upośledzonych umysłowo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1911

...I. Na materiale abstrakcyjnym 1. Dobieranie jednakowych form geometrycznych 2. Układanie kompozycji z oddzielnych figur geometrycznych 3. Układanie kompozycji geometrycznych z części a) Układanie wg wzoru cały czas widocznego b) Układanie z pamięci c) Układanie wg instrukcji s...