Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach

note /search

Psychologia jako nauka- przedmiot i zadania psychologii

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
Pobrań: 630
Wyświetleń: 7175

Porusza kwestie takie jak: procesy psychiczne i zachowanie, koncentracja uwagi, pamięć, fazy procesów pamięciowych, pamięć emocjonalna, dziedziny psychologii, metody badawcze psychologii, metody eksperymentalne, koncepcje psychologiczne człowieka. Dodatkowo można znaleźć wytłumaczenie zagadnień...

Psychologia I rok

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
Pobrań: 1554
Wyświetleń: 3934

Zagadnienia w niej zawarte poruszają kwestie takie jak: dziedziny psychologii, procesy psychiczne, klasyfikacja wrażeń, fazy procesów pamięciowych, koncepcja poznawcza, teoria psychoanalityczna, rozwój psychoseksualny, procesy poznawcze, temperament, osobowość, konflikt. 1. Przedmiot psychologi...

Wykłady z filozofii

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
 • Filozofia
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 4578

Zamieszczam notatki z wykładów z filozofii ogólnej na pierwszym semestrze studiów. Zawierają podstawowe informacje jakie student wiedzieć powinien zaczynając ten kierunek. Zajęcia prowadzone są na Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej a prowadzi je dr Justyna Sprutta. Notatka ma 7 stron i por...

Notatki z wykładów z Psychologiii

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
 • Psychologia
Pobrań: 735
Wyświetleń: 4641

Psychologia jako nauka – przedmiot i zadania psychologii; Notatki zawierają pierwszy etap w nauce o psychologii, następny na kolejnych semestrach. Podstawą do zaliczenia jest również literatura: Aronson, Psychologia społeczna serce i umysł Aronson, Człowiek istota społeczna T. Borkowski, Pod...

Notatki z wykładów z socjologii

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
 • Socjologia
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 6650

Dokument na 7 stron i porusza zagadnienia takie jak: socjologia, naukowy punkt widzenia, nauki empiryczne, kryterium weryfikacji, monizm, krytyczny dualizm, świat przyrody, świat społeczności, Aleksander Macedoński, przedmiot socjologii, struktura życia społecznego, Protagoras. Ponadto, dokument po...

Wykłady z teoretycznych podstaw kształcenia

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 8274

dr Mirosław Wójcik. Dokument ma 16 stron i porusza zagadnienia takie jak: strategia emocjonalna, Jung u Heldung, Jan Amos Korzyński, Jan Fryderyk Herbart, pedagogika, wychowanie, teoria wychowania, rozwijanie sfery intelektualnej, emocjonalno – wolicjonalnej, aksjologia, proces kształcenia, myśleni...

Możliwości stosowania elementów tradycyjnego i nowego wychowania w edu...

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
 • Pojęcia i systemy pedagogiczne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3738

Referat został przygotowany na zajęcia z przedmiotu pojęcia i systemy pedagogiczne. Zajęcia prowadzone są na Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej a prowadzi je doc. dr Mirosław Wójcik. Dokument ma 4 strony i porusza zagadnienia takie jak: Johan Fridrich Herbart, tradycyjny system wychowania, ...

Anoreksja

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3689

Tematem przewodnim jest anoreksja. Plik zawiera 2 strony. Informacje zawarte w notatce to: pojęcie, przyczyny, objawy anoreksji, leczenie choroby, zmiany fizyczne i psychiczne poprzez anoreksję. ANOREKSJA-pojęcie pojęcie anorexia w języku greckim oznacza brak (an) apetytu (orexis) i jest ogólnym...

Prawo karne - test z odpowiedziami

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
 • Prawo karne
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2912

1.Czy przepis prawa to: a. jednostka redakcyjna aktu prawnego b. zwrot językowy zawarty w tekście aktu normatywnego, stanowiący gramatyczną całość c. część tekstu prawnego wyodrębnionego w artykuły, paragrafy d. zdaniokształtny z...

Teoretyczne podstawy kształcenia

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4144

ETYMOLOGIA I GENEZA DYDAKTYKI DYDAKTYKA - od połowy XX stulecia traktowana jest jako nauka o nauczaniu i uczeniu się, jest to system poprawnie uzasadnionych twierdzeń, hipotez. - definicja wg Kupisiewicza - DYDAKTYKA - jest to jedna z podstawowych nauk pedagogiki, których przedmiotem jest kształce...