notatki z wykładów z Psychologiii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4123
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
notatki z wykładów z Psychologiii - strona 1 notatki z wykładów z Psychologiii - strona 2 notatki z wykładów z Psychologiii - strona 3

Fragment notatki:


Psychologia jako nauka – przedmiot i zadania psychologii;
Notatki zawierają pierwszy etap w nauce o psychologii, następny na kolejnych semestrach. Podstawą do zaliczenia jest również literatura:
Aronson, Psychologia społeczna serce i umysł
Aronson, Człowiek istota społeczna
T. Borkowski, Podstawy psychologii społecznej
S. Mikka, Psychologia społeczna
Dokument ma 20 stron i porusza zagadnienia takie jak: psychologia, procesy psychiczne, procesy poznawcze, wrażenia, odbiór spostrzeżeń, uwaga, uwaga mimowolna, uwaga dowolna, koncentracja, pamięć, pamięć krótkotrwała, pamięć długotrwała, pamięć jawna, pamięć utajona, pamięć mechaniczna, pamięć logiczna, trzy fazy procesów pamięciowych, kodowanie, przechowywanie, odtwarzania, pamięć emocjonalna, emocje, pamięć, przypominanie, rozpoznawanie, myślenie, operacje umysłowe, inteligencja, iloraz inteligencji, procesy umysłowe. Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: zachowanie, procesy emocjonalne, dziedziny psychologii, psychologia ogólna, psychologia społeczna, psychologia rozwojowa, psychologia wychowawcza, psychologia kliniczna, psychologia medyczna, psychologia managerska, psychologia sądowa, metody obserwacyjne, metody korelacyjne, metody eksperymentalne, eksperyment laboratoryjny, eksperyment naturalny, eksperyment pedagogiczny. Dokument traktuje tez na tematy takie jak: John Stuart Mill, koncepcja psychoanalityczna, psychoanaliza, Freud, ID, EGO, SUPEREGO, proces afiliacji, sterowanie zewnętrzne, sterowanie wewnętrzne, osobowość, cechy struktur poznawczych, zjawisko dysonansu poznawczego, deprywacja sensoryczna, stymulacja, bodźce kinetyczne, naśladowanie, modelowanie, rozwój psychoseksualny, stres, stres jako reakcja. Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: stres jako sytuacja, stres jako relacja, teoria stresu, typologia stresu wg Lazarusa, zafałszowanie rzeczywistości, temperament, typy układu nerwowego, silny, słaby, niezrównoważony, ruchliwy, powolny, teoria wielkiej piątki, deprywacja, przeciążenie, przeciążenie, utrudnienia, zagrożenia, teoria konfliktów motywacyjnych Kurt’a Lewina, typy konfliktów, faza analna, faza falliczna, faza utajenia, faza genitalna, motywacja, prawa Yerkes’a Dodson’a.

PSYCHOLOGIA
Psychologia jako nauka - przedmiot i zadania psychologii
Aronson, Psychologia społeczna serce i umysł
Aronson, Człowiek istota społeczna
T. Borkowski, Podstawy psychologii społecznej
S. Mikka, Psychologia społeczna
Psychologia zajmuje się, jak i interesuje zachowaniem człowieka.
- „psycho” - psychika i „logia”
- nauka o psychice
- psychika - czynnik wewn., który jest w osobie
- Psychologia - jest to nauka o procesach psychicznych i zachowaniu człowieka.
2. Procesy psychiczne - to wewn., subiektywne doświadczenia o których wnioskujemy na podstawie zachowania. - Człowiek jako istota inteligentna, a na tą inteligencję składają się prosesy psychiczne.
PROCESY PSYCHICZNE i ZACHOWANIE
1. W skład procesów psychicznych wchodzą :
- Procesy poznawcze - związane z intelektualnym poznawaniem siebie i świata; mają charakter intelektualny;
Procesy psychiczne + zachowanie
wrażenia - proces psychiczny polegający na odbiorze określonego bodźca przez receptory. We wrażeniach odzwierciedlają się szczególnie cechy zmysłowe obiektów działających na nasze receptory tj. : barwa, kształt, twardość lub szorstkość powierzchni. Wrażenia informują nas o różnych cechach przedmiotów i zjawisk.
KLASYFIKACJA WRAŻEŃ
odbiór spostrzeżeń - proces poznawczy polegający na

(…)

…, umysłowych czy też wytrzymałości psychicznej człowieka. Na skutek przeciążenia obniża się sprawność działania, wzrasta napięcie psychiczne, prowadzi do zmęczenia, zniechęcenia, wyczerpania.
UTRUDNIENIA - sytuacje, w których możliwość wykonania zadania zostaje zmniejszona w skutek braku przedmiotów lub informacji albo ze względu na pojawiające się przeszkody. Zarówno przeszkody jak i braki dezorganizują…
… się czegoś wyuczyłeś, możesz się tego oduczyć.
Sztucznie wykreowana RB
BB środek wymiotny -> RB wymioty
BB środek wymiotny -> RB wymioty
BN wódka Organizm wyuczył się zachowania, dlatego nigdy nie może być zasadnicza technika, ponieważ może ulec wygaszeniu.
Teoria behawioralna - wyuczyłeś się zachowań patologicznych. Terapia : pozbyć się zachowań patologicznych, oduczyć tych zachowań. Warunkowanie instrumentalne - uczenie przy stosowaniu nagród i kar. Nagroda - wzmocnienie pozytywne; Kara - wzmocnienie negatywne, po to aby osłabić zachowanie negatywne. Nagrody regularnie stosowane nie będą skuteczne - proces habitulacji. d) humanistyczna - ciąg dalszy psychoanalizy
ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY
I FAZA rozwoju: faza oralna - występuje w I roku życia dziecka(okres niemowlęcy); Freud: w okresie oralnym libido…
… osobowości przejawiających się w formalnych cechach zachowania; przejawia się w dynamice ruchy i mowy ( w ruchliwości, w dynamice, szybkości).
4 typy temperamentu : małpa, sangwinik, koń, choleryk, melancholik
Iwan PAWŁOW - badał typy układu nerwowego; fizjolog rosyjski podjął temat temperamentu;
TYPY UKŁADU NERWOWEGO
Silny
- zrównoważony - ruchliwy i powolny
Ruchliwy - (sangwinik) energiczny, opanowany…
…, towarzyski, nastawiony do ludzi, dobrze radzi sobie z sytuacjami trudnymi ( ze stresem), dynamiczny.
Powolny - (ślimak) flegmatyk; typ silny, powolny, zrównoważony. Cechy: opanowany, spokojny, bardzo dobrze radzi sobie ze stresem, ale wolno działa, wolno mówi, wolno mysli.
- niezrównoważony - równowaga między dwoma procesami w układzie nerwowym: między pobudzeniem, a hamowaniem; choleryk - przewaga…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz