Psychologia jako nauka- przedmiot i zadania psychologii

Nasza ocena:

4
Pobrań: 434
Wyświetleń: 6657
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia jako nauka- przedmiot i zadania psychologii - strona 1

Fragment notatki:Porusza kwestie takie jak: procesy psychiczne i zachowanie, koncentracja uwagi, pamięć, fazy procesów pamięciowych, pamięć emocjonalna, dziedziny psychologii, metody badawcze psychologii, metody eksperymentalne, koncepcje psychologiczne człowieka. Dodatkowo można znaleźć wytłumaczenie zagadnień takich jak: rozwój psychoseksualny, stres, temperament i osobowość, sytuacje trudne, teoria konfliktów motywacyjnych Kurt’a Lewina, typy konfliktów, libido, procesy motywacyjne.

Notatka posiada wiele wykresów i grafów, które pomogą przyswoić podstawowy materiał z psychologii.

PSYCHOLOGIA
Psychologia jako nauka - przedmiot i zadania psychologii
Aronson, Psychologia społeczna serce i umysł
Aronson, Człowiek istota społeczna
T. Borkowski, Podstawy psychologii społecznej
S. Mikka, Psychologia społeczna
Psychologia zajmuje się, jak i interesuje zachowaniem człowieka.
- „psycho” - psychika i „logia”
- nauka o psychice
- psychika - czynnik wewn., który jest w osobie
- Psychologia - jest to nauka o procesach psychicznych i zachowaniu człowieka.
2. Procesy psychiczne - to wewn., subiektywne doświadczenia o których wnioskujemy na podstawie zachowania. - Człowiek jako istota inteligentna, a na tą inteligencję składają się prosesy psychiczne.
PROCESY PSYCHICZNE i ZACHOWANIE
1. W skład procesów psychicznych wchodzą :
- Procesy poznawcze - związane z intelektualnym poznawaniem siebie i świata; mają charakter intelektualny;
Procesy psychiczne + zachowanie
wrażenia - proces psychiczny polegający na odbiorze określonego bodźca przez receptory. We wrażeniach odzwierciedlają się szczególnie cechy zmysłowe obiektów działających na nasze receptory tj. : barwa, kształt, twardość lub szorstkość powierzchni. Wrażenia informują nas o różnych cechach przedmiotów i zjawisk.
KLASYFIKACJA WRAŻEŃ
odbiór spostrzeżeń - proces poznawczy polegający na odzwierciedleniu rzeczywistości w świadomości całokształtu danego przedmiotu lub zjawiska oddziałującego na nasze narządy zmysłowe. W spostrzeganiu różne cechy przedmiotu łączą się w jedną całość - jest to proces znacznie bardziej złożony od procesu odbierania wrażeń.
uwaga - ukierunkowanie procesu na różny obiekt
Koncentracja uwagi ( skupienie uwagi)
pamięć - to proces polegający na kodowaniu, przechowywaniu i odtwarzaniu informacji. Jest to utrwalanie rezultatu uczenia się.
- Podział pamięci : ze względu na uświadomione treści :
TRZY FAZY PROCESÓW PAMIĘCIOWYCH
I FAZA
Kodowanie - wprowadzenie informacji, dokonuje się przez :
- kodowanie automatyczne(mimowolne) - to nieświadome wprowadzenie przypadkowych informacji tj. dane o przestrzeni, czasie;
- kodowanie świadome(dobrowolne) - to zapamiętywanie wymagające uwagi i świadomego wysiłku;
- powtarzanie - to kilkakrotne przywoływanie informacji w celu ich skutecznego zakodowania „ Powtarzanie jest matką nauk ”
- efekt rozłożenia w czasie - skłonność do lepszego, długotrwałego zapamiętywania rozłożonej w czasie nauki niż skomasowane;
- efekt pozycji w serii - skłonność do najlepszego zapamiętywania ostatnich i pierwszych elementów materiału;

(…)

…, który polega na tym, że ten nowy czynnik badany wprowadzamy świadomie do zastanego procesu wychowawczego i obserwujemy zmiany powstałe pod jego wpływem (ustalamy zmienne zamienne).
Twórca metod eksperymentalnych:
John Stuart Mill (1806 - 1873). Podzielił na dwie metody.
Jednej zgodności- „gdy przypadek, w którym badane zjawisko zachodzi i przypadek, w którym ono nie zachodzi mają wszystkie okoliczności…
…, umysłowych czy też wytrzymałości psychicznej człowieka. Na skutek przeciążenia obniża się sprawność działania, wzrasta napięcie psychiczne, prowadzi do zmęczenia, zniechęcenia, wyczerpania.
UTRUDNIENIA - sytuacje, w których możliwość wykonania zadania zostaje zmniejszona w skutek braku przedmiotów lub informacji albo ze względu na pojawiające się przeszkody. Zarówno przeszkody jak i braki dezorganizują…
… się czegoś wyuczyłeś, możesz się tego oduczyć.
Sztucznie wykreowana RB
BB środek wymiotny -> RB wymioty
BB środek wymiotny -> RB wymioty
BN wódka Organizm wyuczył się zachowania, dlatego nigdy nie może być zasadnicza technika, ponieważ może ulec wygaszeniu.
Teoria behawioralna - wyuczyłeś się zachowań patologicznych. Terapia : pozbyć się zachowań patologicznych, oduczyć tych zachowań. Warunkowanie instrumentalne - uczenie przy stosowaniu nagród i kar. Nagroda - wzmocnienie pozytywne; Kara - wzmocnienie negatywne, po to aby osłabić zachowanie negatywne. Nagrody regularnie stosowane nie będą skuteczne - proces habitulacji. d) humanistyczna - ciąg dalszy psychoanalizy
ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY
I FAZA rozwoju: faza oralna - występuje w I roku życia dziecka(okres niemowlęcy); Freud: w okresie oralnym libido…
… osobowości przejawiających się w formalnych cechach zachowania; przejawia się w dynamice ruchy i mowy ( w ruchliwości, w dynamice, szybkości).
4 typy temperamentu : małpa, sangwinik, koń, choleryk, melancholik
Iwan PAWŁOW - badał typy układu nerwowego; fizjolog rosyjski podjął temat temperamentu;
TYPY UKŁADU NERWOWEGO
Silny
- zrównoważony - ruchliwy i powolny
Ruchliwy - (sangwinik) energiczny, opanowany…
…, towarzyski, nastawiony do ludzi, dobrze radzi sobie z sytuacjami trudnymi ( ze stresem), dynamiczny.
Powolny - (ślimak) flegmatyk; typ silny, powolny, zrównoważony. Cechy: opanowany, spokojny, bardzo dobrze radzi sobie ze stresem, ale wolno działa, wolno mówi, wolno mysli.
- niezrównoważony - równowaga między dwoma procesami w układzie nerwowym: między pobudzeniem, a hamowaniem; choleryk - przewaga…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz