wykłady z filozofii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 819
Wyświetleń: 4088
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykłady z filozofii - strona 1 wykłady z filozofii - strona 2 wykłady z filozofii - strona 3

Fragment notatki:

Zamieszczam notatki z wykładów z filozofii ogólnej na pierwszym semestrze studiów.
Zawierają podstawowe informacje jakie student wiedzieć powinien zaczynając ten kierunek. Zajęcia prowadzone są na Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej a prowadzi je dr Justyna Sprutta. Notatka ma 7 stron i porusza zagadnienia takie jak: filozofia, Arystoteles, nauka o bycie, nauka o poznaniu nauka, nauka o wartościach, filozofia starożytna, Marka Aureliusza, wierzenia religijne, reguły życiowe, umiejętności praktyczne. Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: Anaksymander, Anaksymenes, Heraklit z Efezu, wariabilizm, heraklityzm, teoria poznania, etyka Heraklita, Parmenides, uczniowie Parmenidesa, szkoła Megarejska, założona przez Euklidesa, erystyka, tropienie społeczności, Empedokles, poglądy Empedoklesa, teoria materii, teoria sił, teoria biologiczna, teoria psychologiczna, teoria temperamentów, Anaksagoras, teoria materii, teoria ducha, teoria postrzegania, poglądy Demokryta, krytyka Demokryta, etyka Demokryta, związek pitagorejski, Pitagoras.

FILOZOFIA PRACA SAMOKSZTAŁCENIOWA
- PRZYPIS min. 2 - przykłady
J. Kowalski „Ocean życia”, Warszawa wyd. 1995, tłum. Jan Nowak, s.9
Historia estetyki [Estetyka starożytna], Warszawa wyd. 1996, s. 9
- zbiorowa :
J. Kowalski Recepcja …[w:] Drogi i bezdroża komunikacji, red. (naukowy bądź ogólny - jak nie ma to nie piszemy), tłum. J. Nowak, Warszawa 1995, s. 9 - 11
- w przypadku pism naukowych :
J. Okoński tytuł, „Zeszyty naukowe UJ'', 1(2009) - nr książki od czasów wydania, s. 10
- min. 2 książki - min. - 2 artykuły - - bibliografia - na ostatniej stronie - forma pracy - czcionka Times New Roman 12; 1,5 cm interlinia; 2,5 margines; 4 strony ( 2 kartki obustronnie).
-prof. : Krąpiec, Czerkawski, Baniak, Kołakowski.
TRZY DESKI RATUNKU na kolokwium : Starożytna Filozofia : Sokrates, Platon, Arystoteles i Plotyn. Huberto Eco - „Filozofia frywolna”
Filozofia - „filo” i „sofia” - umiłowanie mądrości - miłość mądrości. Pierwszy filozof, który użył słowa filozofia to był Pitagoras V w. p.n.e. Twierdzenie pitagorasa stworzył jego uczeń. - wykształcenie ogólne, wiedza, mądrość, - ścisłe znaczenie nadał jej Platon, że jest to nauka o bycie, czyli o czymś co istnieje. - Arystoteles nadał filozofii charakter systematyczny, po prostu usystematyzował filozofię. Podział Filozofii : - postęp w IV w. p.n.e. stworzyli greccy uczeni Akademii Platońskiej :
Ogólna - nauka o bycie( metafizyka; meta - termin poch. od Arystotelesa ontologia). Fizyka - nauka o bycie; metafizyka - pisma o nauce o przyrodzie, czyli cosmologia; nauka o duszy - psychologia; nauka o bogu - teologia. Ogólna nauka o poznaniu( epistemologia, gnozeologia) - ale tylko dla określonej grupy, dla elity; Logika - nauka o poznaniu; Epistemologia - teoria poznania, analizuje przebieg poznania. Krytyka poznania ocenia jego wyniki.
Ogólna nauka o wartościach - aksjologia; Etyka - nauka o wartościach moralnych; estetyka - nauka badająca piękno, zajmuje się wartościami estetycznymi.
Chronologia dziejów filozofii europejskiej :
- filozofia starożytna VI w. p.n.e. - V w. p. n.e.
Zajmuje się przyrodą, czyli ma charakter kosmologiczny. Okres oświecenia : V w. p.n.e. Zajmuje się człowiekiem i ma charakter humanistyczny. Okres systemu : IV w. p.n.e.(Por tyka - grecka świątynia). Charakter kosmologiczny i humanistyczny łączy doskonale poprzednich okresów.; ma swój renesans; jest najpełniejsza. Okres szkół starożytnych : III w. - I w. p.n.e. Zajmuje

(…)

…;
- charakterystyka naukowych poglądów pitagorejczyków :
a) matematyka - wynaleźli w geometrii, odkryli twierdzenia o sumie kątów w trójkącie i tzw. twierdzenie Pitagorasa; stworzyli takie terminy jak parabola, elipsa i hiperbola; w arytmetyce zajmowali się klasyfikacją liczb, zwłaszcza rozróżniali liczby parzyste i nieparzyste, kwadratowe i nie kwadratowe oraz doskonałe i nie doskonałe.
b) opiera się na harmonii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz