Filozofia - egzamin 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia - egzamin 3 - strona 1 Filozofia - egzamin 3 - strona 2 Filozofia - egzamin 3 - strona 3

Fragment notatki:

Starożytność Filozofia przedsokratejska Filozofowie przyrody Tales z Miletu: Żył: 624-547 p.n.e.
Pierwszy filozof przyrody
Stawiał pytanie o „arche” - zasada, początek
Wyróżnił 4 stany skupienia, zwane żywiołami: ogień, powietrze, woda, ziemia
Między żywiołami zachodzi nieustanna wymiana
Z czerech żywiołów jako „arche” postrzegał Tales wodę
Woda jest podstawowym żywiołem
Woda jest przy początku (wody płodowe”
Zasada hylozoizmy ( „hyle” - materia): koncepcja ożywionej materii, zasada ruchu jest immanentna
"wszystko jest ożywione, jak to widać w bursztynie i magnesie" Anaksymenes: Żył: 610-546 p.n.e.
Filozof przyrody
Uczeń Talesa, nauczyciel Anaksymenesa
Stawia pytanie o archetyp „arche” „Arche” dla niego to ”apeiron” - bezkres Z „apeironu” wyłaniają się przeciwieństwa, jak: suchość wilgotność, ciepło i zimno
Ruch jest wieczny
Czas oznacza następstwo, czas to mierzenie zmienności
Wieczność oznacza opuszczenie czasu
Ruch jest poza czasem
Heraklit: Żył: 540-480 p.n.e.
Filozof przyrody
„Arche” - ogień, bo nieustannie zmienny
Ogień "żyje śmiercią tego, co spala" Do ognia wszystko dąży
Byt jest nieustannie zmienny
„pantha rei” - wszystko płynie
Procesami zmian kieruje „logos” - mądrość
"złymi świadkami są zmysły i uszy" - poznanie zmysłowe jest fałszywe
Zwrócenie się ku introspekcji
Eleaci Ksenofanes: Żył: 570-470 p.n.e.
Filozof grupy eleackiej
„arche” - ziemia
"Z ziemi bowiem powstaje wszystko i wszystko w końcu obraca się w ziemię" „jedność jest zasadą” Bóg jest jeden stały, niepodzielny, jest bytem naturalnym
Nie istnieje kontakt z Bogiem „twarzą w twarz”
Wszystko co istnieje ma w sobie pierwiastek boski
Potępianie antropomorfizmu
Bóstwo: "całe widzi, całe myśli, całe słyszy" Parmenides: Żył: 540-470 p.n.e.
Filozof grupy eleackiej
Słuchacz Ksenofonta, stworzył szkołę eleacką
To co istnieje jest niezmienne, bo podstawą bytu jest stałość
„Byt jest, a niebytu nie ma” - Tautologia
Byt nie ma początku, ani końca (bo musiał wyłonić się z, albo przeistoczyć w niebyt, a niebytu nie ma)
Rozum chwytuje byty w ich niezmienności
Prymat poznania rozumowego na zmysłowym
Zmysły nie mogą uchwycić stałości
Sądy a priori (z zasady), noszą charakter wiążący, bo myśl oddaje rzeczywistość


(…)

… również zmienność, ale tylko tego co zewnętrzne
Zmienność oparta jest na sile, która jest zewnętrzna dla materii Elementy czynne: miłość - przyciąganie, nienawiść - odpychanie
Pierwsze oddzielenie siły i materii, która jest stała i niezmienna
Istnieje balans tego co dotyczy ładu i harmonii
Religie postrzegał podobnie jak orficy i pitagorejczycy
Anaksogoras:
Żył: 500-428 p.n.e.
Puralista
Zradykalizował myśl…
… o niedoskonałości
Atomiści i Pitagorejczycy
Demokryt:
Żył: 460-370 p.n.e.
Atomista
Materia składa się z atomów, które są niepodzielne
Atomy wchodzą w związki i to od tych związków zależy w jakiej postaci coś się pojawi
Atomy są w próżni
Poznanie zmysłowe jest złudne, to umysł potrafi dostrzec prawdę
Bogowie istnieją ale są zmysłowo niepostrzegalni
Duszą jest z atomów najgładszych i nie jest postrzegalna zmysłowo…
… (reinkarnacja)
Duszę można oprzeć na liczbie, liczba jest istotą wszechrzeczy, wszystko da się wyrazić w liczbach
Liczby posiadają realny byt
Człowiek zależy od losu - stąd brak współczucia
To co materialne jest pochodne duchowości
Filozofia posokratejska
Sokrates
Sokrates:
Żył: 469-399
Otworzył nowy rozdział w historii filozofii
Powiedział: „wiem, że nic nie wiem”
Wiedza nie jest czymś stałym…
… z cialem jak forma z materia, w sumie stanowia jedna substancje. Dusza jest rozumna i z niej wynika poznanie rozumowe, poznanie nizsze (np zmyslowe) sie w niej naturalnie zawieraja. POZNANIE: przedmiot "wraza" w dusze swoj obraz za posrednictwem zmyslow. Nie istnieja wrodzone idee. Poprzez poznanie zmyslowe abstahujemy poznaniem rozumowym na powszechniki
FILOZOFIA MORALNA: intelektualizm i teocentryzm
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz