Parmenides

note /search

Parmenides

  • Uniwersytet Warszawski
  • Filozofia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1575

Parmenides- teoria bytu, stałość bytu Centralnym pojęciem parmenidejskiej refleksji jest byt...

Filozofia - Parmenides z Elei

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Filozofia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1701

Parmenides z -Elei - twórca szkoły, długo funkcjonowała, V w. p.n.e, pochodził z bardzo zamożnego...

Parmenides -opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Filozofia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1393

Parmenides: Mówił o 2 drogach poznania: Droga prawdy Droga mniemania - koncentrowanie...

Platon-opracowanie - Parmenides

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Historia filozofii
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1645

i społecznym – Państwo). • „Dialogi późne” – ontologia (Parmenides), dialektyka (Sofista), matematyka...

Parmenides - życie i poglądy

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1099

- będący, bycie, byt) powinien posiadać te same własności. Jakie? Parmenides dochodzi do nich dokonując...