Tales, Pitagoras, Heraklit, Parmenides, Demokryt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tales, Pitagoras, Heraklit, Parmenides, Demokryt - strona 1 Tales, Pitagoras, Heraklit, Parmenides, Demokryt - strona 2

Fragment notatki:

Tales z Miletu - „wszystko pełne jest bogów”
Twórca najstarszej szkoły filozoficznej - szkoły milezyjskiej (przełom VII i VI w. p.n.e.), do której należeli również Anaksymander i Anaksymenes.
Początkiem wszystkiego jest woda. Jest ona nie tylko tworzywem, ale również życiem, ruchem, a nawet duszą (wylewy Nilu jako źródło urodzaju).
Był wybitnym matematykiem i astronomem oraz pierwszym dalekowzrocznym biznesmenem.
Pitagoras z Samos: guru i uczony
Założyciel szkoły / wspólnoty religijnej, której celem było odtworzenie boskiego porządku świata poprzez połączenie poznania filozoficzno-naukowego z moralno-religijnym trybem życia.
Wpływ orfików na pitagorejską koncepcję człowieka.
Archē świata jest liczba. Stosunki liczbowe odkrył Pitagoras w podstawowych interwałach muzycznych, i przeniósł te proporcje na całą przyrodę. Świat jest uporządkowany według stosunków liczbowych. To założenie zapowiada podejście nauk przyrodniczych ujmujących prawa przyrody za pomocą formuł matematycznych.
Heraklit z Efezu - „filozof mroczny”
Rzeczywistość jest procesem zmiany; nic nie istnieje, wszystko się staje (wariabilizm). Obrazem zmienności rzeczywistości jest rzeka oraz ogień, który jest archē świata. Motorem zmian jest walka przeciwieństw, a zmiany te prowadzą do wyższego rzędu harmonii. Zmienność nie jest chaotyczna, jest od wewnątrz kierowana przez logos, który jest w ogniu, a ogień wszędzie. Ogień jest nośnikiem logosu. Skoro rzeczywistość jest zmienna, ma to konsekwencje dla poznania (sceptycyzm, agnostycyzm).
Parmenides z Elei - „Nic nie może powstać z tego, czego nie ma, a to, co jest, nie może przestać być”
Wyróżniał 3 drogi poznania: absolutnej prawdy, fałszu (złudnych mniemań), prawdopodobieństwa.
Głosił monizm statyczny, czyli jedność i niezmienność bytu (byt jest i absolutnie nie może go nie być, a niebytu nie ma; byt nie powstaje ani nie ginie; nie ma zmiany, bo każda zmiana to przejście z bytu do niebytu, i na odwrót). Droga mędrca polega na afirmacji bytu i negacji niebytu.
Zasada niesprzeczności - nie jest możliwe, aby rzeczy sprzeczne mogły współistnieć równocześnie. Jeśli jest byt, to niebytu nie ma (podstawa logiki starożytnej i całej logiki Zachodu).
Demokryt z Abdery - istnieją tylko atomy i próżnia.
Atomy i próżnia to elementy, które nie powstały ani nie giną; nie ulegają więc zmianom.
Atomy są jak cegiełki budujące świat przyrody. Są niepodzielne, wieczne, ale nie mogą być identyczne. Stale łączą się i rozłączają tworząc rzeczy (np. atom węgla, który znajduje się w moim mięśniu sercowym, kiedyś znajdował się w ogonie dinozaura!).
Nie ma żadnej siły dodatkowej, ruch jest własnością atomów.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz