notatki z wykładów z socjologii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1470
Wyświetleń: 6503
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
notatki z wykładów z socjologii - strona 1 notatki z wykładów z socjologii - strona 2 notatki z wykładów z socjologii - strona 3

Fragment notatki:

Dokument na 7 stron i porusza zagadnienia takie jak: socjologia, naukowy punkt widzenia, nauki empiryczne, kryterium weryfikacji, monizm, krytyczny dualizm, świat przyrody, świat społeczności, Aleksander Macedoński, przedmiot socjologii, struktura życia społecznego, Protagoras. Ponadto, dokument porusza zagadnienia takie jak: naturalistyczna teoria genezy społeczeństwa, partykularyzm ludzkiego umysłu, dzikie dzieci, socjologiczna koncepcja człowieka, Florian Znaniecki, Emil Durlcheim, homo duplex, funkcje religii wg E. Durkheima, Freud, id, ego, superego, Robert Park, proces socjalizacji, J. Dewey, Ch. Cooley, W. Thomas, inhibicja.

SOCJOLOGIA POCHODZENIE, PRZEDMIOT I CELE SOCJOLOGII Socjologia - XIX w.; autor : A. Comte( franc. Socjolog). Jest to nauka o społeczeństwie. A. Comte jest twórcą pozytywizmu.
- etymologia : łac. „socius” - to co społeczne, czyli społeczeństwo
- starożytna Grecja V, IV, III w. p.n.e. : gr. „logos” - nauka, wiedza, pojęcie o czymś(cecha kardynalna)
NPW (nauk. pkt. widzenia)- obiektywizm1(bezstronność); racjonalizm2; empiryzm3. Racjonalizm i Empiryzm występował w epoce oświecenia.
1. Trzy znaczenia : Pierwsze to przedstawiać świat taki jaki jest, a nie taki jaki byśmy chcieli żeby był, np. stan faktyczny jaki jest za oknem jest taki, że pada deszcz i jest zimno i mokro. Aspekt drugi to bezstronność, która wymaga od nas opisywania sytuacji, a nie oceniania przedmiotu badania, od ocen są inni( np. kapłani, politycy; nie mieszać się do początku wartościowania. Aspekt trzeci : opis naukowy ma być wolny od osobistych, subiektywnych preferencji politycznych, obyczajowych, estetycznych.
2. Podstawowym elementem jest rozum, a nie myślenie; trzeba trzeźwo myśleć., a przedmiotem badań naukowych są wyłącznie fakty, dane pochodzące z doświadczenia. Nauki empiryczne : zajmujące się faktami; ampioryczne - czyli abstrakcyjne. 3. Aspekt : musi być empirycznie weryfikowany, musi się dać sprawdzić w doświadczeniu. Kryterium weryfikacji : jeśli fakty potwierdzają się to znaczy, że badania są prawdziwe, a jeżeli fakty nie potw. się to jest sfałszowane. J. Szacki - powołuje się kiedy i gdzie pojawiła się nauka o społeczeństwie. U. Popper - filozof XX w. Opisuje tam ten czas I miejsce, co wydarzyło się wtedy. Monizm - światopogląd, który wtedy istniał i on go nazwał. MONIZM
jedność
KRYTYCZNY DUALIZM
Dwoistość
- rozpowszechniany światopogląd1
- świat jest jeden i jest jednorodny z charakterem zjawisk2 naturalnych(przyrodniczych), monistyczny ( jednolity, jednorodny) - zjawiska przyrody mają charakter nieuchronny i konieczny.
- Carl Popper- naiwny monizm, wyrażenie o świecie, gdzie nie odróżnia się znaczenia społecznego.; posiada charakter dogmatyczny, nienaturalny; pojawia się za sprawą szkoły sofistycznej w których odniesieniu zjawiska przyrody są konieczne i nieuchronne;
-świat jest jeden i nieuchronny;
- Normy, obyczaje, kanony estetyczne - charakter względny, niekonieczny; pochodzenie naukowe poglądu społecznego;
.
Wniosek : świat społeczny ma również charakter nieuchronny i konieczny.
Zjawiska naturalne - różne co do praw rządzących; z jednej strony świat przyrody z drugiej świat społeczny(obyczaje, styl życia, sposób wychowania dzieci)charakter wariantowy - różny;
Szkoła filozoficzna sofistów : - zgłaszają wątpliwości co do rzetelności tego rozumowania. Pojawia się część krytyczna w ad. 1 i ad. 2 (tabela); nie do obrony jest, aby świat miał jednorodny charakter zjawisk nadprzyrodniczych.

(…)

… nie wzmacniając istoty. Co wyznacza, determinuje naszą osobowość :
- członkowie tej samej rasy biologicznej, jako osobowość społeczna mogą różnić się w zależności od środowiska gdzie dorastają, np. bliźnięta jednojajowe są tożsame. - człowiek jest podstawą na której, dzięki procesowi socjalizacji kształtuje się świadomość.
Autorzy, którzy reprezentują socjologiczną teorię myślenia :
Emil Durlcheim - twórca franc…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz