Wykłady z teoretycznych podstaw kształcenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 8211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady z teoretycznych podstaw kształcenia - strona 1 Wykłady z teoretycznych podstaw kształcenia - strona 2 Wykłady z teoretycznych podstaw kształcenia - strona 3

Fragment notatki:

dr Mirosław Wójcik. Dokument ma 16 stron i porusza zagadnienia takie jak: strategia emocjonalna, Jung u Heldung, Jan Amos Korzyński, Jan Fryderyk Herbart, pedagogika, wychowanie, teoria wychowania, rozwijanie sfery intelektualnej, emocjonalno – wolicjonalnej, aksjologia, proces kształcenia, myślenie pojęciowe, etapy w procesie uczenia, metody badań, cechy metod badań. POnadto, notatka zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: apercepcja, stopnie przyswajania, stopnie formalne, etymologia i geneza dydaktyki, dydaktyka, teoria dydaktyczna, metodyka nauczania początkowego, obserwacja, rodzaje obserwacji, scenogram, eksperyment, kształcenie, kształcenie ogólne, kształcenie zawodowe, samokształcenie, system kształcenia, system wychowania, systemy dydaktyczne, kształcenie online, treści kształcenia, koncepcyjne treści nauczania, ukryty program.


(…)

…. Progresywiści są rzecznikami koncepcji postępu zgodnie z którą człowiek potrafi ulepszać i udoskonalać środowisko wykorzystując swoją inteligencję oraz stosując metodę naukową do rozwoju problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych zakładając, że człowiek jest z natury dobry.
PROGRESYWIZM w USA narodził się jako forma sprzeciwu wobec formalizmowi, werbalizmowi, autorytaryzmu charakteryzowany…
… perspektywie; perspektywistyczne przewidywanie zmian; funkcja prognostyczna;
Ewaluacyjna - (rozwojowa) „ewoluo”- rozwój; prognozowanie, które antycypujemy jakiś stan i określamy jako pożądany;
Praktyczne - głębsze poznanie rzeczywistości; innowacyjne podejście do pracy;
OBSERWACJA - polega na postrzeganiu pewnych zjawisk, zdarzeń w potocznym rozumieniu bez rejestru. - jako metoda naukowa: nie jest samym…
… | czynności uczniów | praca domowa
^symbole ułatwiające obserwację !
Metoda badawcza:
EKSPERYMENT - dla wykrycia prawidłowości nieodzowna jest ingerencja badacza w samą rzeczywistość polegająca na izolacji i kontroli działających czynników. Jest to metoda naukowego badania określonego wycinka danej rzeczywistości polegająca na wywoływaniu lub tylko zmienianiu przebiegu procesu przez wprowadzenie…
… dokonywanie odkryć”, lecz przenosi przesadnie zainteresowania ucznia nad jego planowy wysiłek, swobodę nad karność, potrzebę bezpośrednią nad dalekie cele wychowania. Celestyn Freinet(1896-1966) - wprowadził metodę prób i błędów
- nie ma podziału na dydaktykę i wychowanie - jest spójne
- szkoła nie może selekcjonować dzieci na lepsze i gorsze, lecz powinna pracować z dziećmi o różnych możliwościach…
….
1815r. liga nowego wychowania:
-gruntuje zwolenników nowego wychowania
- u podstaw całego ruchu legła myśl ideologiczna
-pragmatyzm, utylitaryz - wizje szkół wychowania dziecka
- na naturalnych siłach które tkwią w dziecku
Progresywizm- szczególnie amerykański.
- szczególnie, którego reprezentacji zakładające, że poprawa ludzkiej egzystencji jest nie tylko możliwa ( reforma społeczna), ale pożądana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz