Teoretyczne podstawy kształcenia

note /search

Podstawy dydaktyki ogólnej- Czesław Kupisiewicz

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 2842
Wyświetleń: 11620

szkoły ogólnej, dydaktyka deweyowska jako podstawa szkoły progresywistycznej. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: dydaktyka współczesna jako podstawa szkoły socjalistycznej, cele kształcenia, plany i programy nauczania, proces nauczanie-uczenie się, cechy nowoczesnego modelu n...

Wykłady z teoretycznych podstaw kształcenia

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 8267

dr Mirosław Wójcik. Dokument ma 16 stron i porusza zagadnienia takie jak: strategia emocjonalna, Jung u Heldung, Jan Amos Korzyński, Jan Fryderyk Herbart, pedagogika, wychowanie, teoria wychowania, rozwijanie sfery intelektualnej, emocjonalno – wolicjonalnej, aksjologia, proces kształcenia, myśleni...

Ogniwa dydaktyczne

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 6328

OGNIWA:Okoń jest twórcą teorii 7 ogniw (elementów wspólnych) procesu kształcenia- łańcuch tych ogniw jest rozerwalny: Elastyczność teorii ogniw polega na tym, że nie wszystkie ogniwa muszą pojawiać się na każdej lekcji, czasem korzystn...

Kolokwium teoretyczne podstawy kształcenia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 3171
Wyświetleń: 8820

Notka składa się z sześciu stron. Częściowo skopiowana. "Charakterystyka szkoły tradycyjnej (Jan Fryderyk Herbart przełom XVIII i XIX w): Cele: - ukształtowanie jednostki silnej moralnie - przekazywanie uczniom jak największej ilości wiedzy na całe życie Treści: - wiadomości teorety...

Rola motywacji w procesie uczenia się - wykład

 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3066

 rola motywacji w procesie uczenia się, motywacja do uczenia się jako cel nauczyciela, formowanie wspólnoty dydaktycznej, strategie wywołania motywacji do nauki, socjalizacja uczniów nie zainteresowanych i zniechęconych, cele motywacyjne w planowaniu i realizacji procesu dydaktycznego; 1. Wy...

Lekcja jako podstawowa forma pracy dydaktyczno-wychowawczej - wykład

 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2492

Lekcja jako podstawowa forma pracy dydaktyczno – wychowawczej. Głównym elementem klasowo – lekcyjnego systemu pracy dydaktycznej jest lekcja. Jako podstawowa jednostka zinstytucjonalizowanej formy organizacyjnej procesu nauczania – uczenia się, określa ona nie tylko czas pracy nad tematami, na k...

Ocenianie wyników kształcenia - wykład

 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1925

Ocenianie wyników kształcenia:  ustalenia definicyjne, przesłanki i zmiana praktyk oceniania, wartościowanie wysiłku edukacyjnego jednostki;sprawdzenie i pomiar osiągnięć, metody i narzędzia sprawdzania, konwencjonalne i niekonwencjonalne techniki oceniania Kto sprawdza wiedzę? - nauczyciel...

Organizacja pracy pozalekcyjnej - wykład

 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 770

 organizacja pracy pozalekcyjnej; Nazwa “zajęcia pozalekcyjne” jest umowna i może dotyczyć zajęć pozaszkolnych. Zajęcia te są drugą istotną formą organizacyjną procesu nauczania-uczenia się i uzupełniają działalność dydaktyczno-w...

Organizacja pracy uczniów na lekcji - wykład

 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1589

 organizacja pracy uczniów na lekcji: praca jednostkowa (indywidualna), zbiorowa, grupowa (grupa dwuosobowa, mała, duża grupa) 1. Zdefiniuj pojęcia: ład, dyscyplina, kierowanie klasą. ŁAD – fragment kierowniczy roli nauczyciela. Utrzymanie ładu to zespół czynników umożliwiających uczenie się...

Efektywne nauczanie - wykład

 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

Efektywne nauczanie, optymalizacja i planowanie pracy z uczniami, rodzaje planowania, doskonalenie nauczania poprzez badanie, koncepcja Schona, zdarzenia krytyczne, poznawanie w działaniu, refleksyjny nauczyciel; Zdarzenia krytyczne w nauczaniu Zdarzenie krytyczne – interpretacja doniosłości i ...