Organizacja pracy pozalekcyjnej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja pracy pozalekcyjnej - wykład - strona 1

Fragment notatki:


organizacja pracy pozalekcyjnej;
Nazwa “zajęcia pozalekcyjne” jest umowna i może dotyczyć zajęć pozaszkolnych. Zajęcia te
są drugą istotną formą organizacyjną procesu nauczania-uczenia się i uzupełniają
działalność dydaktyczno-wychowawczą prowadzoną na lekcji. Można tu wymienić:


pracę domową
koła zainteresowań (prowadzone w szkole lub poza nią i skupiające uczniów, którzy
w wolnym czasie studiują wybraną dziedzinę wiedzy, lub zmierzają do
ponadprzeciętnego opanowania określonej umiejętności praktycznej. W pracy tej
pomagają uczniom nauczyciele lub instruktorzy. Koła zainteresowań dzieli się
zazwyczaj na: - naukowe; - artystyczne; - techniczne; - sportowe i krajoznawcze; a
także obozy wakacyjne różnego typu; - wycieczki, których funkcja polega na
bezpośrednim zaznajomieniu uczniów z określonymi rzeczami, często w ich
naturalnym środowisku, ze zjawiskami i procesami przyrodniczymi, technicznymi,
społecznymi i kulturowymi pod kątem wcześniej ustalonych celów pedagogicznych.
Wycieczka, podobnie jak inne formy zajęć pozalekcyjnych, stanowi integralny
składnik procesu nauczania-uczenia się.
Omówione formy organizacyjne nauczania są ściśle powiązane ze sobą jak i z metodami i
środkami dydaktycznymi. Dlatego decydując o wyborze którejś z nich trzeba brać pod uwagę
zamierzony do osiągnięcia cel dydaktyczny, charakterystyczne właściwości nauczanego
przedmiotu, wiek uczniów, oraz zasoby posiadanych pomocy naukowych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz