Teoretyczne podstawy kształcenia - strona 2

note /search

Systemy organizacyjne kształcenia - wykład

  • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1183

 systemy organizacyjne kształcenia: system klasowo – lekcyjny, mannheimski, progresywizm i nowe wychowanie, inne systemy; 1. System Manheimski: Anton Sickinger zorganizował szkołę. Różnice w rozwoju umysłowym, a nie wiek ucznia stały się...

Uczeń i nauczyciel - uczestnicy procesu nauczania - wykład

  • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1064

Uczeń i nauczyciel – uczestnicy procesu dydaktycznego:  Uczeń: „niezwyczajni uczniowie”, zbieranie i wykorzystywanie informacji o uczniu i klasie, nauczanie uwzględniające zróżnicowane zdolności, uwarunkowania powodzeń i niepowodzeń szkolnych, wspieranie i stymulacja rozwoju, trudności w proc...

Organizacja pracy domowej ucznia - wykład

  • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 567

 organizacja pracy domowej ucznia; Znaczenie pracy domowej: jej zadaniem jest utrwalenie opracowanego w szkole materiału nauczania (opracowanie treści czytanki, nauczenie się na pamięć wiersza, rozwiązanie zadań problemowych, przepisanie tekstu) uzupełnia, poszerza i pogłębia wiadomości (lit...

Język i wzorce porozumiewania się w klasie szkolnej - wykład

  • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2415

 język i wzorce porozumiewania się w klasie szkolnej; Szkolne środowisko uczenia się: 1. Język 2. Przestrzeń 3. Wybór organizacji edukacyjnej- metody- techniki Język jest problemem dydaktycznym 2/3 komunikatów w szkole to mówienie, głowienie nauczyciela (Dewey) Akt komunikacji- R. Jacobson...

Całościowe uczenie się - omówienie

  • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1407

CAŁOŚCIOWE UCZENIE SIĘ DZIELI SIĘ NA: 1.Strategia integracji emocjonalnych i intelektualnych osobowości: -edukacja wczesna i nie tylko -pedagogika Gestalt (tzw. Pedagogika postaci) -twórczym, obustronnym dostosowaniu miedzy organizmem, a otoczeniem(KONTAKT) -JA-MY-TO-GLOB -można tu wyróżnić n...

Uczenie się w perspektywie behawioralnej - omówienie

  • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2387

TEORETYCZNE PODSTAWY KSZTAŁCENIA -ĆWICZENIA Przedstawiciele behawioryzmu- Thorndike, Pawłow, Skinder, Watson. 1.Rola ucznia -uczy się ściśle określonych schematów -dąży do osiągnięcia określonych celów -naśladuje nauczyciela -szybka reak...

Model nauczania -dyskusja

  • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1757

DYSKUSJA Inne nazwy: dyskurs Cele: ma rozwijać myślenie uczniów, pobudzać ich do nauki oraz nauczyć umiejętności komunikowania się Teorie w tle: podstawy teoretyczne- wzorce wymiany, badania nad językiem, komunikowanie się Planowanie zajęć modelu: ustalenie zadań dydaktycznych, zorientowanie ...

Model nauczania podającego

  • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2093

MODEL NAUCZANIA PODAJĄCEGO Inne nazwy: metoda organizującej zapowiedzi Teoria w tle: pojęcie struktury wiedzy, psychologia uczenia się materiału znaczącego, psychologia poznawcza związana z reprezentowaniem i przyswajaniem wiedzy ...

Model nauczania pojęć - omówienie

  • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1666

MODEL NAUCZANIA POJĘĆ Inne nazwy: model kształtowania pojęć Teoria w tle: Piaget – psychologia rozwoju człowieka, Bruner – psychologia poznawcza, filozofia, ...