Język i wzorce porozumiewania się w klasie szkolnej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2415
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Język i wzorce porozumiewania się w klasie szkolnej - wykład - strona 1 Język i wzorce porozumiewania się w klasie szkolnej - wykład - strona 2

Fragment notatki:


język i wzorce porozumiewania się w klasie szkolnej;
Szkolne środowisko uczenia się:
1. Język
2. Przestrzeń
3. Wybór organizacji edukacyjnej- metody- techniki
Język jest problemem dydaktycznym 2/3 komunikatów w szkole to mówienie, głowienie
nauczyciela (Dewey)
Akt komunikacji- R. Jacobson
Kontekst
Komunikat
Nadawca……………………………………….Odbiorca
Kod
Nadawca
 po tej stronie stają określone motywy (ukryty cel)
 prezentuje określoną postawę, motywy
 również wtedy, kiedy nadawcą jest uczeń
Odbiorca
 Ma określone potrzeby, oczekiwania, postawy
Osoby te muszą się posługiwać tym samym kodem.
Bernstein- twórca kodów językowych, m.in. wyróżnił:
a) kod ograniczony ( realizowany w postaci skrótowej np. subkultura),
b) kod rozwinięty np. język ogólnopolski.
Kanał może być zakłócony np. jeśli jest dysfunkcja słuchu.
N i O realizują wspólnie komunikat, słowny ci także taki w myślach.
Jeśli dziecko się bał, komunikat także może być nie do końca zrozumiany.
Każdy język pełni określone funkcje:
1. komunikacyjna - komunikowanie, porozumiewanie się ludzi- między sobą
2. ekspresyjna - służy do wyrażania własnych uczuć, myśli, osobowości
3. ideacyjna - język w tej funkcji wpływa na sposób postrzegania rzeczywistości i sposób
myślenia
Język w klasie szkolnej jest urządzeniem nauczania, uczenia się.
Język w klasie szkolnej:
1. Narzędzie N – U
2. Środek N -U
Tryby korzystania z języka:
1.
2.
3.
4.
5.
Język
a)
b)
c)
Czytanie,
Pisanie,
Mówienie,
Słuchanie,
Mowa wewnętrzna
nauczyciela
styl komunikacji nauczyciela,
pytania, które zadaje,
język instrukcji.
Język ucznia:
a) U-U- styl osobniczy, językowy ucznia w danej klasie i kody językowe.
Język podręcznikowy:
a) język instrukcji.
Język szkoły( w sensie budynku).
Mówienie – Słuchanie:
1. Podział:
 Styl otwarty – zorientowany na dziecko, „rozmawianie z”,
 Styl zamknięty – zorientowany na program, „rozmawianie o”,
- mówienie – słuchanie w klasie szkolnej zależy od stylu komunikacji nauczyciela,
- dzieci na leży nauczyć aktywnego słuchania.
2. Umiejętność stawiania pytań w szkole:
a) Pierwsze pytania mają wywołać myślenie:
 Wzbudzić ciekawość i zainteresowanie,
 Kształtowanie poglądów, emocji, przeżyć.
Pytania zorientowane na wyżej zorganizowane myślenie.
b) Drugie mają sprawdzić wiedzę
 Pytania sprawdzające rozumienie, cel – rozpoznawanie trudności.
 Skorygowanie wiedzy, pytanie skierowane na nowe treści.
Pytania zorientowane na niżej zorganizowane myślenie.
Fisher – rozdział dotyczący pytań – jak organizować sytuacje dydaktyczne, w których będą
organizowane pytania.
3.
-
związany z wrażliwym nauczaniem,
polecenia dotyczące nauczania, uczenia się,
dostosowanie ich do poziomu dziecka,
inny jest język nauczania i uczenia się.
Czytanie, pisanie
- narzędzia uczenia się, poznawania świata.
Mowa wewnętrzna
- czym jest? – brudnopis myślowy, etap pośredni między mową głośną a myślą
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz