Komunikacja interpersonalna w środowisku szkolnym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacja interpersonalna w środowisku szkolnym - strona 1 Komunikacja interpersonalna w środowisku szkolnym - strona 2 Komunikacja interpersonalna w środowisku szkolnym - strona 3

Fragment notatki:

Komunikacja interpersonalna w środowisku szkolnym.
1. Niełatwa sztuka konwersacji.                   Posługiwanie się językiem jest dla nas czymś tak oczywistym, jak świadomość, iż istniejemy jako ludzie. Dzięki językowi poznajemy otaczający nas świat, ucząc się nazw rzeczy, zjawisk, czynności oraz ich cech, a także dowiadując się o relacjach zachodzących między elementami rzeczywistości. Mowa pozwala nam nawiązywać pierwsze kontakty z innymi ludźmi. Potrafimy dzielić się z nimi naszymi odkryciami, spostrzeżeniami i jednocześnie odbierać od nich różnorakie informacje. Przekazujemy własne życzenia i dowiadujemy się, że i inni je mają - nie tylko oczekują, że je spełnimy, lecz również  bardzo kategorycznie tego żądają. W ten sposób, porozumiewając się najpierw z najbliższym, a potem dalszym otoczeniem, uczymy się życia w społeczeństwie, stajemy się jego członkami. Mimo iż bez języka trudno byłoby nam się obejść, rzadko zastanawiamy się nad jego istotą i funkcjonowaniem. A tego rodzaju refleksja wydaje się potrzebna i pożyteczna.                      Uczestnikami procesu komunikacji są nie tylko jednostki, ale grupy ludzi, organizacje, społeczeństwa. Akt komunikowania to łatwiejsza lub trudniejsza zagadka stawiana przez nadawcę odbiorcy; wskazówkami do jej rozwiązania jest wzajemna znajomość siebie i społeczne zasady interpretacji symboli. Komunikowanie to „przekazywanie i odbieranie informacji i sygnałów  poprzez mowę, pismo, gesty”. Komunikowanie to także wymiana werbalnych i niewerbalnych znaków (symboli) podejmowana dla poprawy współdziałania lub podzielania znaczeń między partnerami. Ustalenie - kto mówi, co mówi, jak mówi, do kogo i z jakim efektem - pozwala na wszechstronne opisywanie zjawisk komunikacyjnych. Aby Nadawca z Odbiorcą mogli się porozumieć, obydwaj muszą:
1)     posługiwać się tym samym kodem (językiem), czyli pewnym systemem znaków, które dla Nadawcy i Odbiorcy znaczą to samo
2)     korzystać z określonego kanału, czyli źródła przenoszenia informacji
3)     właściwie odczytać kontekst sytuacyjny przekazu.
                   Relacje interpersonalne między rozmówcami tworzą podstawowy kontekst aktu mowy. Jeżeli za podstawę klasyfikacji przyjąć rodzaj używanych środków przekazu - to powstaje następująca typologia:
a)      kanał werbalny - wszelkie zachowania językowe
b)     kanał niewerbalny - tzw. „język ciała” (gesty, mimika)
kanał wokalny - pozasłowne zachowania głosowe (śmiech, westchnienia, gwizdanie).
Komunikacja językowa, realizowana poprzez wszystkie te kanały, pozwala wskazać, że najważniejszymi jej funkcjami są:
a)      funkcja emotywna


(…)

… werbalna. Musimy mieć świadomość, że chcąc wymagać od uczniów poprawnego języka i sprawnego komunikowania się musimy zwiększyć wymagania w stosunku do siebie.
Troska o kulturę języka i kształtowanie właściwych więzi w środowisku szkolnym to cel równie istotny jak zdobywanie wiedzy zawodowej.
Aby dokonać analizy ogólnej zdolności porozumiewania się nauczyciela i ucznia, zasad wzajemnych kontaktów słownych…
….     W rozmowie z kolegą często używasz wulgaryzmów. 
 
 
 9. Język literacki jest „nie w modzie”. 
 
 
10. Humor rozładowuje napięcia w kontaktach koleżeńskich. 
 
 
Postawa siedząca, lub stojąca ma znaczenie w koleżeńskiej rozmowie. 
 
 
12. Znaczenie słów bywa przyczyną nieporozumień. 
 
 
Osoby posiadające bogate słownictwo mogą porozumieć się wiele łatwiej.
 
 
 14. Nie lubię słuchać i czytać o tym, z czym…
… i norm językowych, a także konieczności stosowania szeroko pojętej kultury języka.
            Nieco inaczej przedstawia się sytuacja na poziomie B (komunikacja werbalna). Okazuje się , że najistotniejsze znaczenie ma ona w uczniowskiej komunikacji interpersonalnej. Jednak i tu pojawiają się usterki; aż 37,5% badanych uczniów, udzielając odpowiedzi w ankiecie, wskazało, że istotne znaczenie…
… się nie zgadzam. 
 
 
 15. Ludzie często porozumiewają się nie zauważając tego. 
 
 
Komunikacja pisemna jest zawsze bardziej skuteczna niż ustna 
 
 
 17. Poprawna ortografia jest ważna dla komunikacji pisemnej.
 
 
 18. Powtarzając wypowiedź kolegi akceptujesz jego stanowisko. 
 
 
Rówieśnicy, koledzy przekazują te same uczucia na różne sposoby. 
 
 
Gestykulacja podczas mówienia na ogół przeszkadza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz