Teoretyczne podstawy kształcenia - strona 3

Model nauczania problemowego

 • mgr Joanna Szymczak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 854

MODEL NAUCZANIA PROBLEMOWEGO Inne nazwy: metoda projektów, autentyczne uczenie się, nauczanie zakotwiczone Cele: wyrobienie w uczniach umiejętności badawczych i rozwiązywania problemów; dać uczniom okazję do odegrania ról ludzi dorosłych; umożliwić uczniom zyskanie wiary we własne zdolności umy...

Model uczenia się we współpracy

 • mgr Joanna Szymczak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1204

MODEL UCZENIA SIĘ WE WSPÓPRACY Inne nazwy: brak Cele: sprzyja podnoszeniu motywacji i integracji; sprzyja zrozumieniu, badaniu wiedzy na określonych informacjach Teorie w tle: Dewey, Thelen Planowanie zajęć modelu: wybranie odpowiedniej metody – składanka, technika strukturalna, badania zespo...

Uczenie się przez dociekanie a rozmowy w klasie - omówienie

 • mgr Joanna Szymczak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

Uczenie się przez dociekanie a rozmowy w klasie. -Strategia stawiania pytań ; W praktyce edukacyjnej realizowany jako kierowanie pytań przez nauczyciela do ucznia oraz zachęcania ucznia do stawiania pytań - strategia kierowania pytań do uczniów Spełnia prorozwojowe zadanie, gdy nauczyciel staw...

Uczenie się w perspektywie konstruktywistycznej - omówienie

 • mgr Joanna Szymczak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1547

Uczenie się w perspektywie konstruktywistycznej! Rola nauczyciela: - organizator, negocjator, towarzysz, przewodnik - stawia uczniowi nowe sytuacje rozwojowe - motywuje ucznia do działania - bierze czynny udział w tworzeniu lekcji - aktywizuje wiedzę osobistą ucznia - dopuszcza błędy uczniów...

Wzory behawioralne - omówienie

 • mgr Joanna Szymczak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2135

Wzory behawioralne a) Nauczanie bezpośrednie – jak sama nazwa wskazuje opiera się ono na pokazie i wykonaniu określonej czynności. Istotną rolę odgrywa tutaj bezpośrednie zetknięcie się ucznia z problemem. Sprzyja rozwijaniu umiejętności ucznia. Pokaz jest tu bardzo istotny, pokazujemy co, jak z...

Teoretyczne podstawy kształcenia, Modele uczenia się i nauczania

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3682

Modele uczenia się i nauczania, metody i strategie;  ustalenie definicyjne: model – metoda – strategia – technika; Uporządkowanie terminologii- metoda, technika, strategia Metoda daje odpowiedź na pytanie „jak”? Zasada odpowiada na pytanie „ dlaczego”? Metoda kształcenia- to wypróbowany i sy...

Treści kształcenia - omówienie

 • prof. nadzw Ewa Filpiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1631

 Treści kształcenia: program szkolny: pojęcia, filozoficzne i psychologiczne podstawy podejścia do programu szkolnego w ujęciu behawiorystycznym, humanistycznym, konstruktywistycznym; Cele Podręczniki Kryterium doboru doboru TREŚCI KSZTAŁCENIA Układ Liniowy Program(jawny, ukryty) Teor...

Zasady kształcenia

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1302

Zasady kształcenia/zasady projektowania dydaktycznego:  Pojęcie zasada kształcenia/zasada dydaktyczna/zasada projektowania dydaktycznego/zasada nauczania (stanowisko Hessena, Sośnickiego); Zasady nauczania- to ogólne normy postępowania dydaktycznego, ogólne wytyczne dotyczące planowania, real...

Cele współczesnej edukacji - omówienie

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1526

 cele współczesnej edukacji – wskazania z Raportu J. Delorsa; Cele społeczne wyrażają ogólną misję danego społeczeństwa w danym czasie, miejscu, epoce. Cele te zmieniają się na przestrzeni dziejów. Cele te są zawarte w raporcie J. Delorsa „Edukacja jest w niej ukryty skarb”. Jest to najnowszy...

Dydaktyka jako nauka - omówienie

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1400

Dydaktyka jako nauka:  miejsce dydaktyki w systemie nauk pedagogicznych; Dydaktyka - jest jedną z podstawowych nauk pedagogicznych, a przedmiot jej zainteresowań stanowi analiza czynności nauczania i uczenia się, niezależnie czy odbywają się one w szkole, czy poza nią np w rodzinie, zakładzie...