Teoretyczne podstawy kształcenia - strona 4

Implikacje dla nauczania wynikające z modeli poznawczo-rozwjowych

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1988

 implikacje dla nauczania wynikające z modeli poznawczo – rozwojowych J. P. Piageta, L. S. Wygotskiego, J. Brunera, D. Wooda i R. H. Schaffera; kultura Kultura szkoły Edukacja Narzędzia intelektualne Nauczyciel Uczeń Narzędzia intelektualne Intymna natura procesu nauczania – uczenia si...

Myślenie a przebieg procesu uczenia się

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 924

Myślenie a przebieg procesu uczenia się:  myślenie krytyczne; Inaczej myślenie analityczne. Umiejętność rozpatrywania zjawisk i doświadczeń z wielu punktów widzenia, ocenianiu zdobytej wiedzy, rozważaniu argumentów za i przeciw, wyciąganiu na ich podstawie wniosków oraz uporczywym dążeniu do ...

Pojęcie rodzaj i hierarchia wartości

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

 pojęcie, rodzaj i hierarchia wartości; Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [...] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby zdobyć narzędzia rozumienia; uczyć się, aby działać, [...] uczyć się, aby ży...

Porównanie szkoły tradycyjnej i progresywistycznej

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 1750
Wyświetleń: 5537

systemy dydaktyki tradycyjnej (J. F. Herbart), system dydaktyki progresywistycznej (J. Dewey), modele szkoły współczesnej (założenia); KRYTERIA HERBART DEWEY WSPÓŁCZESNOŚĆ Sposoby poznania Poznanie werbalne Poprzez działanie zmysłowe ...

Style nauczania - omówienie

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1820

Style nauczania: Do podstawowych stylów nauczania zalicza się: 1. Styl zamknięty(frontalny, formalny) polega na: a) Wyraźnym określeniu bliższych i dalszych celów nauczania z naciskiem na cele operacyjne, b) Formułowaniu przez nauczyciela konkretnych zadań ukierunkowujących aktywność ucznia, ...

Szkoła jako organizacja ucząca się

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

tendencje edukacyjne w dydaktyce – szkoła jako organizacja ucząca się; Co to jest organizacja ucząca się Pasuje tu określenie zaproponowane przez T. Kotarbińskiego i J. Zieleniewskiego, którzy filozoficznie nazywają organizacją "system, ...

Szkoły alternatywane - omówienie

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 798

modele nowoczesnej szkoły francuskiej techniki Freineta jako przykład alternatywnego systemu edukacyjnego (alternatywne: plan Daltoński, Decroly, Kilpatrick, H. Parkhurst);  System C. Freinetta. pedagog francuski, twórca "francuskiej szkoły nowoczesnej" (école moderne française). P...

Uczenie się myślenia twórczego. Synektyki i metafory.

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

Uczenie się myślenia twórczego. Synektyki i metafory. Zasady nauczania metaforycznego:  Odrzucenie utartych reguł,  Tworzenie w działaniu grupowym. Procedura:  Podjęcie zadania,  Określenie tego co oczywiste,  Przekształcenie „niezwykłego „ w „zwyczajne”,  Określenie zadania,  Przek...

Uczenie się w perspektywie socjokulturowej

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2625

Uczenie się w perspektywie socjokulturowej  rola nauczyciela :  n-el wspiera i pomaga w procesie naucznia  nie rozwi¹zuje problemów za ucznia, tylko daje wskazówki  docenia wysiłek ucznia  pogłębia w uczniu metodę naukowego poznania  zwraca uwagę na rozwój i postępy ucznia  dostarcza ...

Proces kształcenia jako związek nauczania i uczenia się

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1946

Proces kształcenia jako związek nauczania i uczenia się:  proces nauczani – uczenia się perspektywie historycznej;  Proces nauczania  uczenie się ma swoją intymną naturę. Lekcja toczy się od zdarzenia do zdarzenia. Lekcja jest ...