Style nauczania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Style nauczania - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Style nauczania:
Do podstawowych stylów nauczania zalicza się:
1. Styl zamknięty(frontalny, formalny) polega na:
a) Wyraźnym określeniu bliższych i dalszych celów nauczania z naciskiem na
cele operacyjne,
b) Formułowaniu przez nauczyciela konkretnych zadań ukierunkowujących
aktywność ucznia,
c) Silnym nadzorowaniu aktywności ucznia,
d) Ćwiczeniu nawyków,
e) Dostarczaniu modeli i zachęcaniu do ich naśladowania.
f) Nauczyciel pełni rolę kierowniczą i występuje w roli eksperta,
g) Kontakty z uczniem cechuje dystans.
2. Styl ramowy:
a) Kładzie nacisk na zindywidualizowane podejście do ucznia,
b) Przywiązanie wagi do zrozumienia przez poszczególnych uczniów
przekazywanych treści,
c) Nacisk na wiedzę mającą odniesienie do doświadczeń praktycznych,
d) Nawiązuje do koncepcji człowieka samo realizującego się A. Masłowa,
e) W stylu tym nauczyciel pełni rolę wspomagającą ucznia w zdobywaniu
wiedzy,
f) W centrum znajdują się potrzeby i zainteresowania ucznia,
g) Ważne jest odformalizowanie kontaktów i empatia.
3. Styl negocjacyjny:
a) Oparty na założeniu ,że wiedza jest tworzona w procesie interakcji nauczycieluczeń,
b) Traktowanie ucznia jako badacza korzystającego z wielości źródeł,
c) Nastawienie na wzajemne słuchanie,
d) Uczenie poprzez stawianie pytań i przedstawienie problemów,
e) Rola nauczyciela polega na stworzeniu swobodnej atmosfery sprzyjającej
przyswajaniu wiedzy i pobudzaniu ucznia do krytycznego myślenia,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz