Szkoła jako organizacja ucząca się

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkoła jako organizacja ucząca się - strona 1

Fragment notatki:

tendencje edukacyjne w dydaktyce – szkoła jako organizacja ucząca się;
Co to jest organizacja ucząca się
Pasuje tu określenie zaproponowane przez T. Kotarbińskiego i J. Zieleniewskiego, którzy
filozoficznie nazywają organizacją "system, którego uporządkowanie polega przede
wszystkim, na tym, że funkcjonalnie zróżnicowane jego części w zasadzie współprzyczyniają
się do powodzenia całości, a powodzenie całości jest istotnym warunkiem powodzenia
części". Z całą pewnością są więc organizacjami szkoły, przedszkola, zakłady pracy,
stowarzyszenia, fundacje, ale również koła miłośników złotych rybek, starych lokomotyw,
pojedyncze oddziały szkolne, grona pedagogiczne, rady rodziców, wspólnie wędrujący
turyści, grupy przyjaciół, rodziny i praktycznie wszelkie zbiorowiska ludzkie, które
powiązane są wzajemnymi zależnościami i posiadają jakikolwiek wspólny cel
Peter M. Senge definiuje organizację uczącą się jako taką organizację, która ciągle rozszerza
swoje możliwości kreowania własnej przyszłości. Aby było to możliwe, konieczne jest
współwystępowanie pięciu elementów (wg Petera Senge - dyscyplin), którymi są:
1. Mistrzostwo osobiste,
1. wyjaśnianie osobistych wizji,
2. utrzymywanie napięcia twórczego (skupienie się na rezultatach, dostrzeganie
aktualnej rzeczywistości),
3. dokonywanie wyborów.
2. Modele myślowe,
1. głęboko zakorzenione założenia, uogólnienia, obrazy, wyobrażenia,
2. ta dyscyplina uczy uświadomienia sobie własnych, wewnętrznych obrazów
świata i dogłębnego ich analizowania;
3. Budowanie wspólnej wizji przyszłości,
1. określa nadrzędny cel,
2. podnosi aspiracje ludzi,
3. zmienia stosunek ludzi do organizacji ("ich" na "nasza"),
4. stymuluje podejmowanie ryzyka,
5. pozwala uzyskać zaangażowanie uczestników organizacji w działania
długofalowe;
4. Zespołowe uczenie się,
1. synergia umysłów,
2. zaufanie "operacyjne",
3. zaangażowanie innych zespołów drogą przekazywania im swoich technik i
umiejętności;
5. Myślenie systemowe. (piąta dyscyplina spajająca wszystkie inne)
o widzenie wielokierunkowych wzajemnych relacji zamiast linearnych
łańcuchów przyczynowo-skutkowych,
o widzenie procesów, a nie pojedynczych zdarzeń;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz