Pojęcie rodzaj i hierarchia wartości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie rodzaj i hierarchia wartości - strona 1

Fragment notatki:

 pojęcie, rodzaj i hierarchia wartości;
Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [...]
powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się,
aby wiedzieć, tzn. aby zdobyć narzędzia rozumienia; uczyć się, aby działać, [...]
uczyć się, aby żyć wspólnie, [...] wreszcie, uczyć się, aby być.
Wartości stanowią źródło inspiracji oraz dyrektyw dla szkoły i edukacji. Edukacja pojmowana jako proces wielostronny i wielofunkcyjny oraz interdyscyplinarny i
nieustający - przebiega w trzech wymiarach czasowych: przeszłości, teraźniejszości i
przyszłości, a we wszystkich tych wymiarach dotyczy środowiska lokalnego, kraju, Europy
i świata. Na jej cele wpływa stan sporu globalnego o wartości, z których część traci
społeczną aprobatę i siłę oddziaływania, niektóre zostają odrzucone, inne nabierają
znaczenia. w różnych kulturach i orientacjach światopoglądowych, religijnych, a także
w różnych regionach świata trwający spór o relacje "być" i "mieć" jest różnie rozstrzygany
w praktyce.
Naukowcy zajmujący się problematyką wartości wymieniają różne ich grupy. Wartości jest
wiele, istnieje zatem jakiś zbiór, który w czasie badań rozpoznajemy. Wyniki badań
wskazują jednak na rozmaitość rezultatów i rodzą nowe zapytania, nie wyjaśniając, co
kształtuje hierarchie wartości, np. u młodzieży szkolnej, studentów i nauczycieli. Niestety,
hierarchie te mają często charakter deklaratywny i statystyczny.
Jaki jest na przykład związek wartości poznawczych z motywowaniem do przyszłości i
działaniami człowieka oraz kształtowaniem jego planu edukacyjnego i życiowego?
Zadaniem edukacji jest kształtowanie wartości uniwersalnych: prawdy, dobra, piękna.
Wśród wartości współcześnie uznawanych za uniwersalne szczególne miejsce zajmuje też
prawo do życia w wolności, podmiotowość i tożsamość człowieka, godność,
odpowiedzialność, swobody obywatelskie, patriotyzm, życie wolne od zagrożeń wojną,
demokracja, pluralizm polityczny i światopoglądowy, uczciwość, tolerancja, rodzina,
edukacja, zdrowie i jego ochrona, możliwość samorealizacji, praca oraz godziwy poziom
życia materialnego i duchowego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz