Edukacja dorosłych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Edukacja dorosłych - wykład - strona 1 Edukacja dorosłych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Edukacja dorosłych - wybrane zagadnienia:
1976 r. - 19-sta konferencja generalna UNESCO w Nairobi. Definicja edukacji dorosłych - to kompleks zorganizowanych działań oświatowych formalnych lub innych mających na celu 0 niezależnie od treści, poziomu, metod - kontynuację lub uzupełnienie kształcenia w szkołach, uczelniach lub uniwersytetach, uniwersytetach także naukę praktyczną, dzięki czemu osoby uznawane za dorosłe przez społeczeństwo, do których należą, rozwijają swoje zdolności, wzbogacają wiedzę, doskonalą swoje treści i zawodowe kwalifikacje lub zdobywają nowy zawód, zmieniając swoje postawy i zachowania w zakresie wszechstronnego kształcenia osobowości oraz uczestnictwa w zrównoważonym i niezależnym rozwoju społecznego, ekonomicznego, kulturalnego.
KONFERENCJA:
Dania - Elsinor w 1949 r. - jak wychowywać młodzież, by nie powtórzyć błędu II W.Ś.
Kanada - Montreal w 1960 r. - Robert Kidd - przewodniczył i sformułowano zasady kształcenia ustawicznego: idea, zasada, system.
Tokio 1972 r.
Paryż 1985 r.
Niemcy - Hamburg w 1997 r.
Trzy wymiary kształcenia ustawicznego:
(na konferencji w Montrealu ustalono w 1960 r.):
Kształcenie w pionie - kolejne szczeble edukacji szkolnej - od przedszkola do podyplomowych.
Kształcenie w poziomie - edukacja dorosłych powinna dostarczać wiedzę w różnych poziomach życia, niezależnie od kształcenia pionowego - pozwala na większą wszechstronność, nie musi odbywać się w sytuacjach szkolnych.
Kształcenie w głąb - podnoszenie i utrzymywanie wysokiej JAKOŚCI EDUKACJI, procesy samokształcenia, samowychowania, itd. - indywidualne procesy uczenia SIEBIE.
1949 r. - Rada Europy - powstała, zrzeszyła 10 państw Europy, powołała ona Radę do spraw Współpracy Kulturalnej w 1960 r. - ona zajmowała się projektami edukacji permanentnej itd.
1993 r. - powstała UE, zrzeszyła 15 państw do 2004 r., gdy została rozszerzona o 10 kolejnych państw. Zdecydowana polityka - Biała Księga Państw Europy 1995 r.
(Europejski Rok Edukacji Ustawicznej).
KARTA BOLOŃSKA:
3 lata - licencjat + 2 lata magister - studia + kształcenie doktoranckie, później LLL (Long LIfe Learning) - kształcenie wyższe3 zawodowe.
Tytuł magistra: kształcenie to daje w krajach UE, podstawy do rozumienia człowieka jako wykształconego teoretycznie, doktorat to praktyka.
Memorandum z 2000 r. - dotyczy całości kształcenia, kształcenie zawodowe związane z gospodarką państwową.
Biała Księga - „Nauczanie i uczenie się na drodze do uczącego się społeczeństwa”.
Edukacja Ustawiczna

(…)

… się, aby wiedzieć.
2 - uczyć się, aby działać (powiązanie z pracą zawodową).
3 - uczyć się, aby żyć wspólnie.
4 - uczyć się, aby być (umysł, ciało, inteligencja, wrażliwość, estetyka, odpowiedzialność, duchowość).
Bronisław Geremek - był współautorem raportu, który mówi o wielowymiarowości edukacji dorosłych.
Konferencja Hamburska 1997 r. - główne hasło: „Edukacja dorosłych jest kluczem do XXI wieku”.
Hamburska…
… się.
Likwidacja analfabetyzmu dorosłych.
Oprawa do edukacji i uczenia się przez całe życie (zagwarantowanie ustawą np.).
Ciągła troska o kobiety - równouprawnienie, edukacja.
Kultura pokoju, dialogu.
Akcent na różnorodności form edukacji dorosłych.
inwestowanie e edukacje publiczną, społeczny sektor i prywatny.
odwołanie się do „uczenia się dorosłych powinno być zabawą, radością, prawem i dzieloną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz