Andragogika

note /search

Andragogika wykład

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Andragogika
Pobrań: 2107
Wyświetleń: 7203

ANDRAGOGIKA - wykłady Wykład 1. Andragogika - jest to teoria szeroko rozumianego uczenia się dorosłych w szkole i poza nią, czyli refleksja nad praktyką edukacji dorosłych (andragogika nie jest o tym jak skutecznie nauczać dorosłych). Edukacja dorosł ych - dotyczy realnej praktyki uczenia się i...

Zasady kształcenia dorosłych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Andragogika
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 3206

3. Zasady kształcenia dorosłych. Specyfikę uczenia się dorosłych M. Konowles ujął w pięciu zasadach: Dorosły jest autonomiczny i samodzielnie kieruje uczeniem się. Dorosł y ma bogate do ś wiadczenie. Potrzeby uczenia się wynikają ze zmiennych ról społecznych. Dorośli zorientowani są na problem a ni...

Dynamika rozwoju pracy grupowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Andragogika
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1708

Dynamika rozwoju pracy grupowej. A. Kamiński uważa, że metoda grupowa pracy socjalnej i wychowawczej to taki sposób organizowania pomocy (albo wychowania), gdzie pracownik socjalny ma do dyspozycji zespół osób których łączy wspólne zad...

Formy i oferty popularnonaukowe polskich uniwersytetów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Andragogika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1057

Formy i oferty popularnonaukowe polskich uniwersytetów. Przyjrzyjmy się formom, jakie przybiera uniwersytecka popularyzacja nauki. Bardzo często są to artykuły upowszechniające wiedzę naukową, rzadziej wydawnictwa monograficzne. Autorytet naukowca i po części mniejszy nakład pracy niż przy publika...

Instytucje oraz systemy kształcenia ustawicznego w Polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Andragogika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1120

Instytucje oraz systemy kształcenia ustawicznego w Polsce. Instytucje kształcenia ustawicznego - szkoły dla dorosłych Należy przypomnieć, że szkoły dla dorosłych to instytucje edukacyjne o charakterze publicznym lub niepublicznym, k...

Koncepcje, typy, wzory i modele uczestnictwa w kulturze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Andragogika
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2506

Koncepcje, typy, wzory i modele uczestnictwa w kulturze. stan i perspekt barwinska 267 Typy uczestnictwa w kulturze.      W wyniku analizy uzyskano 8 poniższych typów uczestnictwa: czytelnik - typ zachowań związany z czytaniem książek, niezależnie z jakich powodów: w celach zawodowych, dla przyje...

Pojęcie potrzeby i diagnozowanie potrzeb kulturalno-oświatowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Andragogika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1071

Pojęcie potrzeby i diagnozowanie potrzeb kulturalno-oświatowych. Pojęcie „potrzeba " zostało przeniesione do humanistyki z nauk przyrod­ niczych i ekonomicznych. Spośród nauk humanistycznych pierwsze posługiwa­ły się nim psychologia i socjologia. W ostatnich zaś dziesiątkach lat termin ten zad...

Cele i funkcje edukacji dorosłych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Andragogika
Pobrań: 1862
Wyświetleń: 3962

2. Cele i funkcje edukacji dorosłych Funkcje: Funkcja zastępcza polega na przekazaniu ludziom dorosłym tych wiado­mości i ukształtowaniu u nich tych umiejętności czy tych dyspozycji i sił umy­słowych, cech charakteru, których z jakichko...