Andragogika - strona 2

note /search

Rozumienie kapitału ludzkiego i kapitału społecznego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Andragogika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 721

Rozumienie kapitału ludzkiego i kapitału społecznego. Pewnie w tej głupiej książce KAPITAŁ LUDZKI: Termin „kapitał ludzki” jest pojęciem oznaczającym zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawartego w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określającym zdolności do pracy, adaptacji...

Typy szkół dla dorosłych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Andragogika
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1127

Typy szkół dla dorosłych. Typy szkół dla dorosłych Wśród szkół dla dorosłych funkcjonujących w Polsce należy wymienić następujące placówki: Szkoła podstawowa dla dorosłych Nauka w tego typu szkole trwa jeden rok szkolny, czyli dwa semestry i jest prowadzona wg programu nauczania uwzględnia­jącego o...

Zasady kształcenia dorosłych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Andragogika
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1652

V. zasady kształcenia dorosłych Specyfikę uczenia się dorosłych M. Konowles ujął w pięciu zasadach: Potrzeba wiedzy. Wyobrażenie siebie w procesie uczenia się: dorosły jest autonomiczny i samosterwoność. Dorosł y ma bogate do ś wiadczenie. Gotowość do uczenia się: potrzeby uczenia się wynikają ze z...

Rżznice w uczeniu się ludzi dorosłych i dzieci - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

Roznice w uczeniu się ludzi dorosłych i dzieci Funckej psychiczne uwiklane w proces uczenia się. Zmiany funkcji psychicznej funkcje niższe (dzieci) wyższe (dorosli) wokół funkcji organizuje się aktywność człowieka dz: f.spostrzegania f.pamięci dz: f. Z myśleniem pojęciowym stres: człowieka po...

Cykl ucznia się Lewina - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

Cykl ucznia się Lewina Centralne ogniwo uczenia się to dosw *jako przezywanie danej syt.)   Konkretne przezycie   Aktywne Eksperymentowanie                                     Refleksja i obserwacja   Uogólnianie (teoria, pojecie jako podstawa kolenych działań)   Ludzie dysponuja roznymi st...

Dorosłość - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

Dorosłość (Urbański) Ujęcie prakseologiczne (nauka o sprawnym działaniu) dorosłość DO czegoś gotowośc podejmowania i sprawnosc pelnienia coraz większej ilości i bardziej złożonych rol społecznych = dorosłość dorosłość jako stan Aspekt behawi...

Koncepcja sił pola - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1211

Koncepcja sil pola. (Miller) Łaczy 2 kwestie- dlaczego dorośli podejmuja lub nie dzialania edukacyjne oraz dlaczego rozne warstwy społeczne tak się pod tym względem roznia. Integracja potrzeb Maslowa i teorii społecznej oraz teorii pola Lewina. Poziom zaspokajania potrzeb i rozna syt.spoleczna dl...

Levinson - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2331

Levinson Koncepcja rozwoju Levinsonma: - rozwoj oznacza zmiany struktury życia człowieka, rozumianej jako podstawowy w danym czasie wzorzec jego aktywności i powiązań z otoczeniem - polega na wielokrotnym przemianach struktury zycia - odrzuca hierarchiczna

Model łańcucha interakcji - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2471

Model łańcucha interakcji- Patrycja Cross Okres przejściowe miedzy Informacja Fazami zyciwego cyklu Samoocena Ważność celow i oczekiwanie bariery partycypacja ze uczestnictwo oświatowe pozwoli osiągnąć te cele Postawy wobec ksztalcenia Zjawisko swiadomej celowej aktywności człowieka autorka uj...

Elementy koncepcji uczenia się - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 728

PODSTAWOWE ELEMENTY KONCEPCJI UCZENIA SIĘ TRANSFORMATYWNEGO  „ZNACZENIE” TO: FRAGMENT WIEDZY O ŚWIECIE WYRAŻONEJ POJĘCIAMI I SĄDAMI. POZNAWCZA REPREZENTACJA DESYGNATU OKREŚLAJĄCA JEGO CECHY, FUNKCJĘ, PRZYNALEŻNOŚĆ KATEGORIALNĄ  SPOSOBY NADAWANIA ZNACZEŃ /INTERPRETOWANIA ŚWIATA/ /WG BRUNERA 1/ IN...