Zasady kształcenia dorosłych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady kształcenia dorosłych - strona 1

Fragment notatki:

V. zasady kształcenia dorosłych Specyfikę uczenia się dorosłych M. Konowles ujął w pięciu zasadach: Potrzeba wiedzy. Wyobrażenie siebie w procesie uczenia się: dorosły jest autonomiczny i samosterwoność. Dorosł y ma bogate do ś wiadczenie. Gotowość do uczenia się: potrzeby uczenia się wynikają ze zmiennych ról społecznych. Dorośli zorientowani są na problem a nie przedmiot uczenia się. Dorośli posiadają wewnętrzną motywację do uczenia się 1 . Stały się one podstawą tworzenia dyscypliny o uczeniu się dorosłych - andra gogiki w latach 70-tych XX w. Efektywne realizowanie procesu kształcenia za leży od respektowania owych właściwości i odnajdywania dla nich miejsca w poszczególnych ogniwach procesu dydaktycznego. Zaakceptowanie tej logiki to po czątek budowy własnej metodyki pracy edukacyjnej z dorosłymi, która w harmonii z wybranym modelem kształcenia gwarantuje osiągnięcie zamierzonego wy niku 2 . Podstawą metodyki nauczania są zasady dydaktyczne: „Zasady w pedagogice oznaczają zarówno normy postępowania uznane za właściwe w celu osiągnięcia założonych celów pedagogicznego postępowania, jak też formułują podstawy, na których opiera się postępowanie właściwe dla procesu wychowania lub nauczania" .

(…)

… posiadają wewnętrzną motywację do uczenia się1.
Stały się one podstawą tworzenia dyscypliny o uczeniu się dorosłych - andragogiki w latach 70-tych XX w. Efektywne realizowanie procesu kształcenia zależy od respektowania owych właściwości i odnajdywania dla nich miejsca w poszczególnych ogniwach procesu dydaktycznego. Zaakceptowanie tej logiki to początek budowy własnej metodyki pracy edukacyjnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz