Elementy koncepcji uczenia się - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy koncepcji uczenia się - ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

PODSTAWOWE ELEMENTY KONCEPCJI UCZENIA SIĘ TRANSFORMATYWNEGO 
„ZNACZENIE” TO: FRAGMENT WIEDZY O ŚWIECIE WYRAŻONEJ POJĘCIAMI I SĄDAMI. POZNAWCZA REPREZENTACJA DESYGNATU OKREŚLAJĄCA JEGO CECHY, FUNKCJĘ, PRZYNALEŻNOŚĆ KATEGORIALNĄ 
SPOSOBY NADAWANIA ZNACZEŃ /INTERPRETOWANIA ŚWIATA/
/WG BRUNERA
1/ INTERSUBIEKTYWNY
2/ DZIAŁANIOWY /TEORIA DZIAŁAŃ/
3/ NORMATYWNY
4/ PROPOZYCJONALNY 5/ TRANSFORMATYWNY /wg Mezirowa/ 
UCZENIE SIĘ 1/ PROCES POSŁUGIWANIA SIĘ POSIADANYMI PRZEZ JEDNOSTKĘ ZNACZENIAMI /INTERPRETACJAMI/ DO KIEROWANIA WŁASNYM MYŚLENIEM, DZIAŁANIEM I ODCZUWANEM TEGO, CZEGO DOŚWIADCZA. 
2/ WYKORZYSTANIE DO INTERPRETACJI ODBIERANYCH DROGĄ ZMYSŁOWĄ SPOSTRZEŻEŃ, FORMUŁOWANIA SĄDÓW I USTALANIA PLANÓW DZIAŁANIA: POSIADANEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ WIEDZY, USTALONYCH PRZEKONAŃ, PRZEWIDYWAŃ - ZAŁOŻEŃ WYZNACZAJĄCYCH TREŚĆ RAMY ODNIESIENIA /PRZEDROZUMIENIA MATERIAŁU, KTÓRY MA BYĆ INTERPRETOWANY/ 
3/ UCZENIE SIĘ  TO ZŁOŻONY PROCES, KTÓRY OBEJMUJE FORMOWANIE I TRANSFORMOWANIE SIĘ CZŁOWIEKA UKIERUNKOWANE ZARÓWNO NA PRZEKSZTAŁCANIE Z POŻYTKIEM DLA SIEBIE JAK I DLA INNYCH - ŚRODOWISKA, W KTÓRYM CZŁOWIEK ŻYJE (UCZENIE SIĘ INSTRUMENTALNE) ORAZ NA WYPRACOWANIE TAKIEJ FORMUŁY SPOŁECZNEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ, KTÓRA POZWOLI MU NA ROZUMIENIE SIEBIE I INNYCH ORAZ BYCIE ROZUMIANYM (UCZENIE SIĘ KOMUNIKACYJNE). 
RAMA ODNIESIENIA
1/ KONSTRUKCJA ZBUDOWANA Z ZAŁOŻEŃ I OCZEKIWAŃ /PRZYPUSZCZEŃ/, PRZEZ KTÓRE FILTRUJEMY WRAŻENIA ZMYSŁOWE. 
2/ CAŁOŚĆ ZŁOŻONA Z WYTWORZONYCH UPRZEDNIO: SKOJARZEŃ, POJĘĆ, WARTOŚCI, EMOCJI, UTRWALONYCH SPOSOBÓW REAGOWANIA 
3/ INDYWIDUALNY UKŁAD INTERPRETACYJNY, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ WSTĘPNE ZAŁOŻENIA MYŚLOWE I PRZEWIDYWANIA /MNIEJ LUB BARDZIEJ UŚWIADAMIANE/, DOTYCZĄCE KONKRETNEGO STANU RZECZY, KTÓRY MA BYĆ PRZEDMIOTEM INTERPRETACJI.  
WYMIARY RAMY ODNIESIENIA: 1/ NAWYKI MENTALNE - WYNIKAJĄCE Z PRZYZWYCZAJEŃ  OGÓLNE SPOSOBY MYŚLENIA, ODCZUWANIA I DZIAŁANIA UWARUNKOWANE PRZEZ KODY KULTUROWE, SPOŁECZNE, EDUKACYJNE, ITP.  
2/ PUNKT WIDZENIA: ZBIÓR SCHEMATÓW ZNACZENIOWYCH /SZCZEGÓŁOWYCH OCZEKIWAŃ, PRZEKONAŃ, POSTAW, SĄDÓW/ UKIERUNKOWUJĄCYCH W SPOSÓB UKRYTY SZCZEGÓŁOWE INTERPRETACJE, ATRYBUCJE, ITP.  
UCZENIE SIĘ FORMATYWNE - UCZENIE SIĘ PROCESU NADAWANIA ZNACZEŃ I PEŁNIENIA RÓL PRZEZ AKULTURACJĘ, SOCJALIZACJĘ, FORMALNĄ EDUKACJĘ   ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz