Organizacja procesów spostrzegania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja procesów spostrzegania - strona 1 Organizacja procesów spostrzegania - strona 2 Organizacja procesów spostrzegania - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 5 i 6
Organizacja procesów spostrzegania Asocjacjonizm Wundt, Tichener
części ważniejsze niż całość
łączenie wrażeń w spostrzeżenia - prawa kojarzenia, Arystoteles( Prawa kojarzenia, Arystoteles - styczność w czasie, styczność w przestrzeni)
w polu percepcyjnym wszystkie części jednakowo ważne
mechanizm fizjologiczny wyodrębniania cech pierwotnych - niewyjaśniony Strukturalizm Wertheimer, Koffka, Köhler
prymat całości nad częściami
wyodrębnianie całości - zasady Wertheimera(bliskość , podobieństwo , wspólna droga , dobra figura , domykanie , ciągłość , figura i tło)
w polu percepcyjnym figura ważniejsza od tła
mechanizm fizjologiczny spostrzeżeń i ich spoiwa - niewyjaśniony
BUFOR SENSORYCZNY ( badania Sperlinga ) (pamięć sensoryczna, pamięć ultrakrótkotrwała, rejestr sensoryczny) przechowuje w bardzo krótkim czasie (około 300 milisekund) pełny obraz spostrzeganego bodźca
przechowywana informacja nie ma charakteru znaczeniowego - dotyczy tylko przestrzennej lokalizacji i fizycznych wymiarów bodźca
lokalizacja przechowywanej informacji w pamięci sensorycznej - w centralnej części układu nerwowego (a nie na siatkówce)
Wyodrębnianie cech(z dołu do góry) Rozpoznawanie za pośrednictwem komponentów
Proste elementy przedmiotów łączą się ze sobą tworząc złożony obraz spostrzeganego przedmiotu
Informacja dostępna na poziomie receptorów - analizowana na wyższych piętrach układu nerwowego
Rozpoznawanie przez porównanie z wzorcem (poznawczą reprezentacją w pamięci)
Detekcja niezmienników, czyli stałych właściwości spostrzeganego obiektu
Wyodrębnianie cech, Hubel i Wiesel (1979) Badania fizjologii układu nerwowego: wyodrębnianie cech - kluczowa zasada przetwarzania wzrokowego
Specyficzne neurony kory wzrokowej w mózgu reagują na zmieniającą się stymulację prezentowaną do specyficznych obszarów siatkówki odpowiadających tym neuronom
Każdy neuron korowy przypisany do pola recepcyjnego na siatkówce
Neurony (detektory cech) reagują na linie, kąty, ruch, barwy
Integracja: w obszarze asocjacyjnym wzrokowej części kory mózgowej Konorski : jednostki gnostyczne; integracja w obszarach asocjacyjnych kory mózgowej
Rozpoznawanie za pośrednictwem komponentów, Biederman (1987) Jednostki percepcyjne - geony - sześciany, walce, kliny, stożki, kule i ich odpowiedniki o zakrzywionych kształtach
Geony są proste i niezmienne ze względu na punkt widzenia (czyli rozróżnialne z różnych punktów widzenia)


(…)

… - trafienie
Brak reakcji na szum - poprawne odrzucenie
Brak reakcji na sygnał - chybienie
Reakcja na szum - fałszywy alarm
Teoria detekcji sygnałów
Rola oczekiwań w detekcji sygnałów: Duża szybkość i dokładność detekcji bodźców zlokalizowanych blisko od oczekiwanego miejsca (tam jest skierowana uwaga)
Rola różnic indywidualnych w detekcji sygnałów: potrzeba aprobaty koreluje z ryzykownym progiem decyzyjnym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz