Procesy poznawcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1918
Wyświetleń: 8393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy poznawcze - strona 1

Fragment notatki:

PSYCHOLOGIA POSTACI
Figury niejednoznaczne
kontekst wpływa na spostrzeganie/ percepcje/ interpretacje poszczególnych elementów
Zasady Gestalt, dotyczące percepcji wzrokowej- zasady organizacji percepcyjnej:
FIGURA I TŁO
„w polu wzrokowym niektóre obiekty zdają się wyodrębniać (figury), a inne aspekty cofają się (tło)”
Podział pola elementów pola wzrokowego na figurę i tło ma charakter zmienny
(Kielich Rubina)
Różnice między figurą, a tłem (wg E. Rubina)
Figura, ma pewien kształt, zaś tło jest spostrzegane jako coś bezkształtnego.
Tło wygląda tak, jakby rozprzestrzeniało się za figurą w sposób ciągły, a nie jak gdyby było „przerwane” przez figurę.
figura wydaje się być wysunięta ku przodowi, zaś tło wydaje się być z tyłu.
Figura ma charakter rzeczy, a tło przedstawia się jako nieukształtowany materiał.
Figura silniej się nam narzuca, jest łatwiej zapamiętywana i wydaje się bardziej sensowna.
Figura wydaje się jaśniejsza od tła (ale w przypadku bodźców czarno-białych mamy tendencję do spostrzegania figury w tej części obrazu, która jest czarna, zaś znalezienie figury w części białej jest trudniejsze).
BLISKOŚĆ
Bliskość przestrzenna elementów lub ich sąsiedztwo w polu widzenia powodują, że mamy tendencję do spostrzegania ich jako tworzących grupę.
PODOBIEŃSTWO:
(lub jednakowy wygląd) mamy tendencję do grupowania obiektów na podstawie ich podobieństwa
CIĄGŁOŚĆ (kontynuacja)
Mamy tendencję do spostrzegania łagodnie zmieniających się lub ciągłych kształtów, nie zaś kształtów przerywanych lub nieciągłych.
ZAMYKANIE
Mamy tendencję do percepcyjnego uzupełniania, czy „domykania” obiektów, które w rzeczywistości nie są zamknięte.
SYMETRIA
Mamy tendencję do spostrzegania obiektów jako symetrycznych, jako tworzących „lustrzane obrazy” mniej- więcej w części środkowej.
„WSPÓLNY LOS”
Obiekty, które poruszają się po tej samej trajektorii są grupowane
ZGODNOŚĆ Z CHEWILOWYM NASTAWIENIEM
Oczekiwanie na pojawienie się pewnego układu bodźców znacznie ułatwia jego spostrzeganie
UBIEGŁE DOŚWIADCZENIA I PRZYZWYCZAJENIA:
(wg Wertheimera czynnik ten odgrywa rolę drugorzędną)
Pojęcie Apercepcji- wpływ doświadczenia na spostrzeganie
PRAGNANZ- zasada pregnacji (zasada dobrej figury)- zasada nadrzędna!!!
Stanowi w pewnym sensie uogólnienie przedstawionych wcześniej zasad grupowania
Zgodnie z tą zasadą system wzrokowy wyłania z dostępnych informacji zmysłowych, tworzących najbardziej regularne i symetryczne spostrzeżenia.

(…)

… i interpretacji bodźców określonej modalności.
SPÓR O STRUKTURĘ SPOSTRZEŻEŃ W PSYCHOLOGII KLASYCZNEJ- relacja pomiędzy elementami sensorycznymi i percepcyjnymi
Główne założenia:
Asocjacjonizm
(atomizm)
[Wundt, Titchener]
Psychologia postaci
(gestalt)
[Wertheimem, Koffka, Kohler]
Prymat części nad całością (pierwotne są wrażenia, spostrzeżenia powstają z wrażeń)
Prymat całości nad częścią (pierwotne…
…: jakie wrażenia stanowią konstruktywną część spostrzeżenia
Główny problem: izomorfizm, czyli powstawanie obrazów nerwowych mózgu
Asocjacjonizm
(atomizm)
Psychologia postaci
(gestalt)
Prymat całości nad częścią- kontrargumenty wobec asocjacjonistów
Prawa kojarzenia (Arystoteles):
Kojarzenie przez styczność w czasie (współwystępowanie lub następstwo)
Kojarzenie przez styczność w przestrzeni
Rzadziej stosowane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz