Percepcja - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1540
Wyświetleń: 3787
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Percepcja - omówienie - strona 1 Percepcja - omówienie - strona 2 Percepcja - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Percepcja (spostrzeganie) - proces aktywnej interpretacji (odzwierciedlenia w systemie poznawczym) danych zmysłowych z wykorzystaniem wskazówek kontekstualnych, nastawienia i wcześniej zdobytej wiedzy. W wyniku percepcji dochodzi do rozpoznania obiektu. Wymaga aktywności podmiotu.
Recepcja sensoryczna - polega na odzwierciedleniu bodźców w receptorach, czyli narządach zmysłów. Stanowi konieczny warunek i pierwszy etap procesu spostrzegania. Jest pasywny i odpowiada za gromadzenie informacji przez zmysły. Bodziec dystalny - zewnętrzny, znajdujący się poza systemem poznawczym.
Wskutek bezpośredniego kontaktu z narządem zmysłu powstaje:
Bodziec proksymalny - wewnętrzny i bliski.
Zmysły bliskie (receptory kontaktowe) - zmysł smaku, dotyku i węchu
Zmysły dalekie (telereceptory) - wzrok i słuch
Odebranie bodźca proksymalnego prowadzi do powstania wrażeń. Są to najprostsze procesy psychiczne, w wyniku których dochodzi do odzwierciedlenia w spostrzegającym umyśle pojedynczych właściwości rejestrowanych obiektów.
Spostrzeżenie jest całościowym odzwierciedleniem obiektów, składający się z bodźców dystalnych i wywołanych przez nie wrażeń.
Deprywacja sensoryczna - znaczne obniżenie poziomu stymulacji, prowadzi do wystąpienia halucynacji (nie odpowiadające rzeczywistości wrażenia) oraz do urojeń (myśli).
Bodźce zdegradowane - bodźce niepełne, niekompletne, pojawiające się w nieoptymalnych warunkach czasowych lub przestrzennych.
Naiwne koncepcje spostrzegania (metafora aparatu fotograficznego)
Ignorują problem przekładu danych zmysłowych na dane umysłowe. Rejestrator zmysłowy pełni funkcję przekaźnik informacji na drodze do kory mózgowej, zatem informacja ma charakter zmysłowy.
Proces identyfikacji obiektów:
- koncepcja modeli - egzemplarz jest porównywany do modelu wzorca, który reprezentuje nadrzędną kategorię. Modelem może być specyficzny egzemplarz, czyli pierwszy napotkany przedstawiciele danego wzorca lub prototyp, czyli najczęstszy z dotychczas napotkanych egzemplarzy.
- koncepcja cech - decyzja o rozpoznaniu wzorca jest wynikiem porównania cech kategoryzowanego obiektu i cech wzorcowych.
Spostrzeganie jest procesem oddolnym - przebiega w kierunku od rejestracji wrażeń do identyfikacji obiektów. Mechanizm orientacyjny selektywnej uwagi - uchwycenie przez receptory wystąpienia bodźca w polu percepcyjnym
Detektory cech - odbiór i kodowanie wrażeń
Magazyny informacji sensorycznej (pamięć ultrakrótkotrwała) - przechowywanie efektów recepcji
Pamięć trwała - wiedza w niej zgromadzona umożliwia identyfikację poostrzeganych bodźców


(…)

… na generowaniu pewnej serii reprezentacji spostrzeganego środowiska
- reprezentacja pierwotna - dwuwymiarowy obraz, pozbawiony głębi
Zjawisko przechodzenia przez krawędź - wyróżnienie krawędzi figury dzięki oddzieleniu dwóch obszarów o różnej luminacji światła
- surowe - mapa punktów świetlnych
- pełne - odzwierciedlają kształty obiektów
- reprezentacja wymiarowa - opis obiektów w kategorii głębi oraz obrazu powierzchni
- odzwierciedlenie 3D - ostateczny produkt procesu percepcji - pełny trójwymiarowy obraz, niezależny od kąta obserwacji. Są łatwo dostępne i konstruowane, niezależne od obiektu widzianego z różnych perspektyw oraz elastyczne. Są konstruowane z różnych przestrzennych form podstawowych.
Teoria ekologiczna (James Gibson)
- rzeczywistość poznajemy bezpośrednio, bez konieczności posługiwania się danymi pamięciowymi dotyczącymi spostrzeganych obiektów. - oddolne podejście do procesów spostrzegania
- informacje docierają do receptorów w szyku optycznym (ze względu na intensywność światła)
- spostrzegamy dystans za pomocą gradientu struktury powierzchni, paralaksy ruchowej
- właściwość priorytetowa obiektów - ruch
- właściwości pola percepcyjnego:
- niezmienniki - właściwości…
…)
- określenie siły sygnału przesyłanego drogami nerwowymi z centrum kontroli motorycznej do mięśni, regulujących kształt soczewki.
- wskazówek wizualnych
- monokularne - perspektywa liniowa
- szacowanie wielkości cienia
- ocena kontrastu
- szczegóły powierzchni
- porównywanie względnej pozycji obiektów (możliwe złudzenie Kanizsy)
- znajomość wielkości obiektu
- ocena paralaksy ruchowej (przebytego dystansu…
… percepcyjna obiektu jest konfrontowana z danymi umysłowymi. Dowody na odgórny charakter percepcji:
- stałość spostrzegania (stałość wielkości, kształtu, jasności i barwy)
- wpływ nastawienia na spostrzeganie (wstępne przygotowanie umysłu do odbioru określonej informacji - Bugelski i Alampay - łysy i szczur )
- złudzenia i błędy w spostrzeganiu (trójkąt Penrose'a, sześcian Neckera)
- wpływ kontekstu…
…. koncepcja cech (najważniejsze są rejony oczu, a najmniej istotne rejony nosa) Czytanie słów - proces wykorzystujący oddolne mechanizmy spostrzegania:
Tłumienie sakkadowe - rejestrowanie danych zmysłowych nie jest możliwe.
Asymetria wokół punktu fiksacji - obszar na lewo od punktu fiksacji jest trzykrotnie mniejszy od obszaru na prawo.
Poprzedzanie percepcyjne - poprzedzające obiekty punkt fiksacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz