Psychologia jako nauka w kontekście historycznym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia jako nauka w kontekście historycznym - strona 1 Psychologia jako nauka w kontekście historycznym - strona 2 Psychologia jako nauka w kontekście historycznym - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 12
POWTÓRZENIE Psychologia jako nauka w kontekście historycznym Starożytność -Alkmeon
-Hipokrates
-Platon
-Arystoteles Racjonalizm i empiryzm -Kartezjusz
-Locke
-Kant Wpływ fizjologii i biologii -Helmholtz
-Hering
-Weber
-Fechner Wczesna psychologia -Wundt
-Titchener Darwinizm i jego wpływ na pomiar inteligencji -Darwin
-Galton
-Binet
-Terman Funkcjonalizm -James
-Münsterberg
-Hall
Behawioryzm i neobehawioryzm -Pawłow
-Watson
-McDougall
-Tolman
-Hull
-Skinner Psychologia postaci -Wertheimer
-Koffka
-Köhler
-Lewin Psychoanaliza -Freud
-Jung
-Adler Psychologia humanistyczna -Maslow
-Rogers Psychobiologia -Lashley
-Hebb
(genetyka behawioralna) Psychologia poznawcza (rozwój w latach 50.)
(sztuczna inteligencja)
(przetwarzanie informacji)
(nowy koneksjonizm)
Metody psychologii Obserwacja Rejestrowanie faktów i ich wzajemnych powiązań bez ingerencji w przebieg zjawiska
Cel obserwacji, podstawy teoretyczne, postawa badacza
Zalety - można przeprowadzać w każdych warunkach
Ograniczenia - niemożność ścisłego wydzielenia obserwowanego faktu od złożonych warunków otoczenia
Rodzaje: naturalna, kontrolowana, uczestnicząca Eksperyment Wywoływanie zjawiska przez badacza w kontrolowanych warunkach w celu ustalenia zależności między zmiennymi
Cel eksperymentu, podstawy teoretyczne, postawa badacza
Zalety - kontrola, zależności przyczynowo-skutkowe, obiektywność, możliwość replikacji
Ograniczenia - zniekształcenie zachowania, nastawienie uczestnika, oczekiwania badacza
Co to jest test psychologiczny? Testem psychologicznym jest pewna próba (zadanie), które wykonuje osoba badania. Ze sposobu jej wykonania badacz wnioskuje o natężeniu, w jakim dana cecha występuje u osoby badanej. Nie każdą próbę można uznać za test psychologiczny.
Test psychologiczny ma wartość diagnostyczną, gdy jest:
Wystandaryzowany
Obiektywny
Znormalizowany
Rzetelny
Trafny
Testy psychologiczne
Testy sprawnościowe (sprawność funkcji poznawczych: spostrzegania, uwagi, pamięci, inteligencji)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz