Procesy poznawcze - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 973
Wyświetleń: 2373
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy poznawcze - omówienie - strona 1 Procesy poznawcze - omówienie - strona 2 Procesy poznawcze - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

UWAGA
-powiązana ze świadomością
-selektywna( selekcja dotyczy spostrzegania i wyższych procesów poznawczych, myślenia)
-pozwala na koncentracje na ważnych sygnałach
-konieczna do przystosowania się organizmu do środowiska.
Funkcje uwagi:
Selekcja źródła informacji
Wybór sygnału spośród szumów, ignorowanie dystraktorów.
przeszukiwanie pola percepcyjnego ( przez kodowanie cech i selektywna integracja właściwości poszukiwanego obiektu w postać.
Przeszukiwanie:
-proste( 1 cecha), równoległe
-koniungcyjne( np. ruch i kolor), dłuższe i szeregowe(Treisman, Gelade)
cechy priorytetowe( przetwarzane jako pierwsze )np. ruch, kolor, głębia
ale!!cecha niepriorytetowa może przyciągać takim samym stopniu jak priorytetowa!
przedłużona koncentracja- dłuższe monitorowanie otoczenia(czujność)
paradygmat zegara gdzie notuje się nieuchronny spadek koncentracji-energii
( Mackworth)
Podzielność uwagi
Przerzutność -przełączenie się między obsługiwanymi niezależnie procesami przetwarzania info.
*paradygmat słuchania dychotycznego( cocktail party problem, Cherry) *technika podążania(shadoving) wykorzystywana w badaniach Broadbenta Treisman i Moray'a
koszty poznawcze w postaci dłuższego czasu wykonania, przy zahamowywaniu jednego procesu a uruchamianiu alternatywnego.
*paradygmat przełączania( task switching)-efekt podłogowy????do sprawdzenia
Teorie
Filtr uwagi Redukcja informacji docierających do systemu odbywa się na wejściu sensorycznym, poprzez zablokowanie wszystkich źródeł info-prócz jednego
!to czego filtr nie zaakceptuje ulega degradacji zależy od modalności zmysłowej(wzrok, słuch itp.)
--przejście przez filtr oznacza dalsze przetwarzanie info na głębszym poziomie-semantycznym a w rezultacie daje świadome doznanie
Koncepcja ta doczekała się różnych odmian:
~Broadbent Y
Wyróżnił dwa kanały doprowadzające info( sensoryczne) i jeden dalszy kanał semantyczny. Uwaga przełącza się pomiędzy dwoma kanałami na wejściu selekcjonując info pod względem właściwości fizycznych: intensywność, kolejność sekwencji bodźców)
*zasada ,,wszystko albo nic” komunikat nieprzetwarzalny ulega zapomnieniu(pozostaje po nim jedynie ślad fizyczny np. rozpoznanie płci spikera w kanale ignorowanym(słuchanie dychotyczne) ale nierozpoznanie treści.
Krytyka: wiele wskazuje na to, że decyzje o zaakceptowaniu info przez filtr podejmowane są na podstawie znaczenia sygnału


(…)

… jednoczesnych procesów selekcji, analizy info) ( str 213, graficzny model-warto zerknąć).
=>każdy system poznawczy ma ograniczoną pulę zasobów- energię mentalną. Są one przydzielane różnym procesom( alokacja zasobów). Zajmuje się tym ,,nadrzędny mechanizm selekcjonujący” jest on centralnym dyspozytorem energii( Nęcka, Szymura)!!
Dlaczego powstają koszty??:
Interferencja strukturalna( Allport) czy interferencja…
… większą interferencję niż dystraktory statyczne
=> w przypadku cech priorytetowych możliwe jest szybkie przetwarzanie bodźcazachodzi we wczesnej fazie selekcji(przeduwagowej)tylko wtedy, gdy cecha rzeczywiście wyróżnia obiekt w polu wzrokowym( przyjmuje wartości dystynktywne).
~Treisman (zmodyfikowana wersja)
właściwości priorytetowe są kodowane szybciej w odpowiednich mapach cech.
Model,, dwufazowy…
….
=> Duncan- koncepcja uwagi ,,ukierunkowanej na obiekt”. Oznacza to iż podzielność uwagi w zakresie jednego zadania lub obiektu jest możliwa bez ponoszenia dodatkowych kosztó( błędów, wydłużonego czasu reakcji)
=>Allport i współpracownicy ,,multikanałowa koncepcja selektywnej uwagi”
według nich uwaga funkcjonuje jako zestaw niezależnych kanałów zawierających własne filtry( są to mechanizmy zdolne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz