Allport

note /search

Pytania na kolokwium II

  • Psychologia osobowości
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2163

) Kompleks strachu przed utrata oparcia (kompleks klaustralny) Allport stoował analizę czynnikową...

Definiowanie osobowości

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Psychopatologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

sposób przystosowania się do otoczenia. (Allport) → osobowość jako coś, co odróżnia jednego człowieka od drugiego...

Jak można osłabić uprzedzenia

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Podstawy psychologii
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3003

uprzedzeń. Allport - musi to być kontakt między ludźmi posiadającymi jednakowy status, którzy starają...

Teoria Gordona Allporta

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Psychologia osobowości
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 4403

osobowość w całość i podkreślić podmiotowość. Allport unika wprowadzania pojęcia „ja”. Ucieka...