Teoria Gordona Allporta

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 4403
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria Gordona Allporta - strona 1 Teoria Gordona Allporta - strona 2

Fragment notatki:

TEORIA GORDONA ALLPORTA Podejście do człowieka jako podobnego do innych, posiadającego podobne, wspólne właściwości a jednocześnie jako odmiennego od pozostałych. Podejście idiograficzne i nomotetyczne: chce uchwycić i ogólne prawa i coś co jest niepowtarzalne w osobowości każdego.
Osobowość to proces w ciągłym toku, os ciągle się zmienia, człowiek się rozwija ciągle i zmienia. Każdy człowiek jest niepowtarzalny, kieruje się w swoim rozwoju świadomie. Zwraca uwagę na przyszłość człowieka. Człowiek jest nastawiony na przyszłość, kieruje sobą. Osobowość jest to dynamiczna organizacja we wnętrzu jednostki tych psychofizycznych systemów, które warunkują jej przystosowanie do jej środowiska. Człowiek ze środowiska w którym żyje wybiera to co jest dla niego ważne. Jakie znaczenie jednostka przypisuje danemu elementowi środowiska. To tworzy niepowtarzalność człowieka.
Właściwości natury lezą u podstaw osobowości: cechy wspólne dla naszego gatunku (popędy), cechy genetyczne, dziedziczone, ukryte, potencjalne zdolności jednostkowe (np.: zdolność uczenia się)
Jego teoria koncentruje się na pojęciu cechy - dzięki temu możemy mówić o stałości charakteru, stabilność i zwartość zachowania. O cesze wnioskuje się na podstawie powtarzających się zachowań ale cecha jest struktura neuropsychiczna, realnie istniejącą.
2 pojęcia: cecha i dyspozycja osobista aby rozróżnić cechy wspólne ze sobą i cechy indywidualne, charakterystyczne dla każdej jednostki. Cecha jest zgeneralizowaną strukturą neuropsychiczną. Posiadanie jakiejś cechy jest stymulatorem do pewnych zachowań. Posiadanie cech wspólnych i indywidualnych kształtuje pewne postawy i nawyki i prowadzi do wyboru pewnych wartości e środowiska.
Dyspozycje osobiste mogą być wewnętrznie zróżnicowane:3 kategorie - dyspozycja dominująca (kardynalna) - przenika każde zachowanie osoby, charakterystyczny ”klimat” dla każdej osoby, styl. Trudno ten styl nazwać, określić. - dyspozycje centralne (zasadnicze) - właściwości charakterystyczne dla danej osoby Każdy posiada od 5 do 10 takich właściwości, które dają się łatwo scharakteryzować
- dyspozycje wtórne - ujawniają się tylko w pewnych sytuacjach. Cecha to efekt kultury i natury. Autonomia funkcjonalna (propriacyjna, wyjaśnia jak coś staje się wartością i perseweracyjna, która wyjaśnia powstawanie nałogów) człowieka jest u Allporta ważna oraz. intencje i zamiary - nastawiony człowiek ku przyszłości, człowiek jest odpowiedzialny za swój rozwój. Dlatego wykształca pewne umiejętności. Związek między dyspozycjami osobistymi a zamiarami to cechy intencjonalne. One są pomostem.
Pojęcie proprium : pozwala powiązać osobowość w całość i podkreślić podmiotowość. Allport unika wprowadzania pojęcia „ja”. Ucieka on psychoanalizy. Dzieciństwo nie może determinować dorosłości. Odbija się na dorosłości ale nie może zamknąć rozwoju dorosłości. Allport nie zgadza się z tym stylem myślenia. Wprowadza pojęcie proprium: człowiek ma świadomość posiadania siebie. Obejmuje

(…)

… u innych.
- dojrzałość emocjonalna - Allport wyróżnia 7 rodzajów dojrzałości: akceptacja siebie samego, akceptacja własnej emocjonalności, tolerancja na frustrację, zaufanie do sposobu ekspresji własnych stanów (każdy inaczej wyraża siebie, nie trzeba się tego bać bo to świadczy o spontaniczności. Nie należy naruszać obszary innych osób), realistyczna percepcja(Jest to pełny kontakt z rzeczywistością. Nie zniekształcać rzeczywistości projekcją własnych potrzeb), panowanie nad nawykami i kompetencjami ( każdy posiada coraz więcej umiejętności, trzeba umieć je wykorzystać), znajomość siebie samego (3 sprawności: rozpoznanie co potrafię robić, czego nie potrafię robić, co powinienem robić; ) jednocząca filozofia życia (dojrzałość wymaga ideałów, człowiek musi mieć poczucie sensu życia, religia, kultura pomaga wykreować…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz