Psychologia osobowości - opracowanie pojęć 11

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia osobowości - opracowanie pojęć 11 - strona 1

Fragment notatki:

Następny aspekt proprium - obraz w ł asnej osoby.
- „ja" realne - jak się widzę.
- „ja" idealne - jaki chcę być.
Ostatnim wymiarem proprium są dążenia osobiste - wymiary i elementy motywacyjne. Obejmuje motywy i dążenia do doskonalenia się, do realizacji wybranych wartości i celów. Teoria Allporta zawiera wiele wątków, elementów strukturalnych, ale też pokazuje dynamizmy człowieka. Np. proprium jest pewną strukturą ale jest również dynamizmem. U Allporta ważny jest rozwój i jedność osobowości. Jedność osobowości zapewniona jest przez proprium. Proprium daje szansę na jedność, ale równocześnie na spójność wewnętrzną. Dzięki proprium człowiek jest odczytywany, jako zintegrowana lub nie zintegrowana całość.
Człowiek dąży do jak największej harmonii wewnętrznej. Rozwój człow i eka jest rozwojem
stopniowego przekształcania się w wyniku różnych mechanizmów. Szczególnie ważnym
mechanizmem jest autonomia funkcjonalna. Rozwój osobowości ma w różnych etapach
życia różne swoje prawa. Allport uważał, że dziecko stanowi wyłączny wytwór
dziedz i czności. Niemowlę według niego to jest pierwotny popęd, ekstensja oparta na
odruchach. Noworodek nie ma osobowości.
Pierwotnym źródłem pobudzenia są doznania ciała - przyjemne lub przykre. Z czasem
różnicują się one i dopiero w wyniku interakcji, różnicowania tych odczuć pojawiają się
cechy osobowości.
W pierwszym roku życia przejawiają się przede wszystkim formy ekspresji, objawy
zalążków osobowości. Osobowość zaczyna się rozwijać później w wyniku naśladowania,
interakcji, uczenia się i rozwoju "ja".
U dorosłego człowieka rozwój osobowości nie tylko następuje w wyniku interakcji i energii
wewnętrznej, ale twe w wyniku pewnych zamiarów, procesów nastawionych na cel. Allport
bardzo dużo miejsca poświęca na wyróżnienie cech dojrzałej osobowości. Mówi, że
zdrowym człowiekiem jest ten, który dąży do osiągnięcia dojrzałej osobowości, realizacji
siebie. Dlatego jest to inny model rozwoju niż u dziecka.
William Sheldon Psycho l ogia konstytucjonalna zaczyna się od Hipokratesa i Galenusa oraz tradycji
myślenia greckiego. Przedstawicielem psychologii konstytucjonalnej jest także Kretschmer. Opisują oni zachowania człowieka w kategoriach cech. Udowadniają że posiadanie
określonych cech wiąże się z typami budowy ciała. Tutaj źródłem osobowości jest
konstytucja ciała. U Kretschmera konstytucję ciała tworzy budowa ciała jak również
przemiana materii.
Budowa ciała jest jednym z aspektów osobowości oraz jest najbardziej widocznym


(…)

… z aspektów osobowości oraz jest najbardziej widocznym
elementem. Ta budowa wyzwala pewien styl zachowania człowieka, pewien styl
temperamentu.
Sheldon jeszcze bardziej to sprecyzował. Stwierdził, ze budowa ciała to nie jest tylko
kwestia kategorii ale Jest to kwestia pewnego nasilenia wymiaru w budowie ciała. Wyróżnił
trzy podstawowe układy powstające z listków zarodkowych: endomorficzny, mezomorficzny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz