Proprium

note /search

Teoria Gordona Allporta

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 4403

między dyspozycjami osobistymi a zamiarami to cechy intencjonalne. One są pomostem. Pojęcie proprium: pozwala powiązać...

Ogólne wiadomości o prawie cywilnym

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938

obywateli danego państwa. Rzymskie ius civile było ius proprium Romanorum. Prawu cywilnemu przeciwstawiano...

Pojęcia i zwroty - ważność umowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 4557

- zła wiara Venire contra fatum proprium nemini licet - nikomu nie wolno postępować wbrew swojemu...

Podejście teorii cech

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1932

zasad, uniwersalnych zmiennych, obejmuje badaniami wielką liczbę osób Proprium - wszystkie funkcje...

Akt afirmacji - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 987

: jest to podstawowy kierunek owej transcendencji, która stanowi właściwość osoby ludzkiej «proprium personae». Bez...

Opracowanie paremii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2793

proprium nemini licet (Iustiniani Digesta 43,16,1,27) - nie wolno występować przeciw temu, co wynika...