Ogólne wiadomości o prawie cywilnym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólne wiadomości o prawie cywilnym - strona 1 Ogólne wiadomości o prawie cywilnym - strona 2

Fragment notatki:

PRAWO CYWILNE a) w znaczeniu PRZEDMIOTOWYM- to dział prawa, który reguluje stosunki majątkowe i niemajątkowe pomiędzy osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej ( acz posiadającymi zdolność prawną ) oparte na zasadzie równorzędności i autonomii stron. b) w znaczeniu PODMIOTOWYM- pewne uprawnienia lub zespół uprawnień, wynikających z określonego stosunku cywilnoprawnego, a przysługujących podmiotowi prawa na podstawie prawa cywilnego w znaczeniu przedmiotowym. Prawo cywilne ( liczba pojedyncza ) w znaczeniu przedmiotowym reguluje cywilne prawa podmiotowe ( liczba mnoga ) w znaczeniu podmiotowym. Nazwa pochodzi ze starożytnego Rzymu i jest wzorowana na łacińskim określeniu ius civile. Zachowała się ona po dziś dzień w wielu językach- w rosyjskim- grażdanskoje prawo , francuskim- droit civil, niemieckim- burgerliches Recht. Civis- obywatel, zatem ius civile to prawo obowiązujące obywateli danego państwa. Rzymskie ius civile było ius proprium Romanorum. Prawu cywilnemu przeciwstawiano ius gentium, które było również prawem rzymskim, ale nie ograniczonym w swym zasięgu do obywateli rzymskich, lecz obowiązującym wszystkich mieszkańców imperium rzymskiego. Nieobeznani w prawie błędnie przeciwstawiają prawo cywilne prawu wojskowemu czy kościelnemu. Z powyższego wynika natomiast, iż prawo cywilne reguluje stosunki pomiędzy obywatelami ( civis ). Prawo cywilne jest jądrem prawo prywatnego, a jego centralną instytucją jest własność. Podział prawa na publiczne i prywatne wywodzi się już od Ulpiana- prawem publicznym było to, co dotyczyło korzyści państwa, a prawem prywatnym to, co dotyczyło interesu obywateli, jednostek. Podział ten zamilkł w socjalizmie, bo było tylko prawo publiczne. W prawie francuskim prawników dzieli się na publicist i privacist, w Polsce podział ten nie jest tak silny. Prawo cywilne możemy próbować wyodrębnić na podstawie różnych kryteriów: a) ze względu na treść regulowanych stosunków Prawo cywilne reguluje zarówno - STOSUNKI MAJĄTKOWE- stosunku własnościowe w najszerszym tego słowa znaczeniu, i to nie tylko stosunki powstające na tle przynależności rzeczy i innych dóbr do danego podmiotu, czyli dotyczące korzystania z tych dóbr, lecz również stosunki polegające na wymianie dóbr i usług. - STOSUNKI NIEMAJĄTKOWE - stosunki, których przedmiotem są dobra nie mające jako takie bezpośredniej wartości ekonomicznej, co jednak nie wyłącza, że stosunki te mogą być niekiedy powiązane ze stosunkami majątkowymi ( ochrona czci i dóbr osobistych, obowiązki małżonków, prawo autorskie, prawo ojcostwa dzieła- zabrania plagiatu, cytowania dzieła ). b) ze względu na podmiot regulowanych stosunków ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz