Pojęcia i zwroty - ważność umowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 4508
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia i zwroty - ważność umowy - strona 1 Pojęcia i zwroty - ważność umowy - strona 2 Pojęcia i zwroty - ważność umowy - strona 3

Fragment notatki:

Dajczak. Notatka składa się z 4 stron.
Pojęcia i zwroty - ważność umowy Utile per inutile non vitiatur - to, co użyteczne nie doznaje uszczerbku ze strony tego, co nieużyteczne (dotyczy sytuacji umów, które są częściowo wadliwe; częściowa nieważność umowy nie powoduje całości nieważności umowy)
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest - prawo publiczne nie może być zmienione przez prywatne pozorumienie
Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere - to, co od początku jest wadliwe, nie może być z upływem czasu naprawione
Ratihabitio mandato comparatur - zatwierdzenie stawiamy na równi ze zleceniem
Pojęcia i zwroty - contractus ( kontrakt - tworzy prawnie skutecznie zobowiązanie, umowa )
Contractus ab initio voluntatis est, ex post facto necessitatis - na początku kontrakt jest dobrowolny, później tworzy obowiązek wykonania
Contractus bilateralis - umowa, w której istnieją dwie strony
Contractus multilateralis - umowa wielostronna
Contractus innominatus - kontrakt nienazwany (niektóre umowy, które nie mają swojej specyficznej nazwy, też powodują skutki prawne)
Contractus vitalitus - umowa dożywotnia (zawarta na czas do śmierci jednej ze stron)
Możliwe części umowy:
essentialia contractus - elementy treści umowy, które muszą być dotrzymane (absolutnie konieczne)
naturalia contractus - elementy treści umowy, które są w niej zawarte bez porozumienia stron w tym zakresie (np. odpowiedzialność za wady fizyczne towaru)
accidentalia contractus - elementy treści umowy, które strony wprowadziły, by szczególnie ukształtować skutki umowy
Pacta sunt servanda - umów należy dotrzymywać
Rebus sic stantibus [omnis contractus intellegitur] - obowiązek wykonania umowy trwa, dopóki nie nastąpi znacząca zmiana stanu rzeczy
Impossibilium nulla obligatio est - nieważne jest zobowiązanie do czegoś niemożliwego
Ex maleficio non oritur contractus - bonae fidei - umowa dobrej wiary
Contractus stricti iuris - umowa ściśle prawna
Pojęcia i zwroty - bona fides Bona fides - dobra wiara
Mala fides - zła wiara
Venire contra fatum proprium nemini licet - nikomu nie wolno postępować wbrew swojemu działaniu
Tu patere legem quam fecisti - powinieneś przestrzegać prawa, które sam sporządziłeś


(…)

… prawnego)
Rei vindicatio - skarga wydobywcza, powództwo windykatoryjne (właściciel może skierować ją do każdego, kto bezprawnie posiada jego własność)
Superficies solo cedit - powierzchnia przypada gruntowi
Nemo plus iuris ad alium transfere potest, quam ipse habet - nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw, niż sam posiada (nikt nie może sprzedać rzeczy do której nie posiada prawa własności…
… - dzierżenie [detentor - osoba władająca obiektem, ale bez elementu „animus”]
Bonae fidei possessor - posiadacz w dobrej wierze (ten, kto obejmuje władanie nad rzeczą w usprawiedliwionym przekonaniu, że nie narusza w ten sposób niczyich uprawnień; tylko taka osoba może zostać właścicielem obiektu poprze konstrukcję „zasiedzenia”)
Malae fidei possessor - posiadacz w złej wierze (ten, który dokładając staranności powinien wiedzieć, o naruszaniu czyjejś własności)
Melior est condicio possidentis - lepsza jest pozycja posiadacza (w sporze nie musi on niczego udowadniać)
Domniemanie prawne: posiadacz jest właścicielem.
Mala fides superveniens non nocet - później następująca zła wiara nie szkodzi
Mala fides superveniens nocet - późniejsza zła wiara szkodzi

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz