Łacińska terminologia prawnicza

note /search

Łacińskie określenia argumentów o istocie dowodu retorycznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 1575
Wyświetleń: 5635

Łacińskie określenia argumentów o istocie dowodu retorycznego - argumentum a contrario - argument z przeciwieństwa (przepis odnosi się do zwierzęcia czworonożnego a nie dwunożnego,więc inne zasady stosuje się przy zabiciu osiołka,a inne przy zabiciu kangura) argumentum a ...

Argumentacja prawnicza dziś

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2695

Dajczak. Notatka składa się z 6 stron. Teksty prawa rzymskiego (Corpus Iuris Civilis) ↓ Nauka prawa powszechnego (Ius commune) ↓ Argumentacja prawnicza dziś Retoryka - umiejętność argumentowania i prezentowania swojego stanowiska w sporze sądowym Wymawianie liter w języku łacińskim „ae”; „...

Systematyka porządku prawnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1827

Dajczak. Notatka składa się z 2 stron. 1. Systematyka porządku prawnego Ius publicum ius privatum Publicum ius est qoud ad statum rei romanae spectat, privatum qoud ad singulorum ulitatem Ius publicum privatorum pactis mutari non potest Privatorum conventio iuri publico non derogat - prywatne po...

Pojęcia i zwroty - ważność umowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 4627

Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. Pojęcia i zwroty - ważność umowy Utile per inutile non vitiatur - to, co użyteczne nie doznaje uszczerbku ze strony tego, co nieużyteczne (dotyczy sytuacji umów, które są częściowo wadliwe; częściowa nieważność umowy nie powoduje całości nieważności umowy) ...

Czemu ma służyć retoryka- istota poglądu antycznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2051

Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. CZEMU MA SŁUŻYĆ RETORYKA? - ISTOTA POGLĄDU ANTYCZNEGO Celem retoryki jest „umiejętność metodycznego odkrywania tego, co w odniesieniu do każdego przedmiotu może być przekonujące” „Trzeba poza tym umieć udowodnić przeciwstawny pogląd w ten sposób, jak to się...

Skrypt z łaciny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1568

explicite wyraźnie, jasno implicite włączając, włącznie de lege lata z punktu widzenia prawa obowiązującego de lege ferneda z punktu widzenia przyszłego prawa, z punktu widzenia pożądanej zmiany ex post po fakcie, po czynie ( Sąd o faktach już dokonanych oparty na ocenianiu ich następstw) ...

Tabelka - paremie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1309

1. CENTUM DARE SPONDES? SPONDEO. PROMITTIS? PROMITTO. STO DAĆ PRZYRZEKASZ? PRZYRZEKAM. OBIECUJESZ? OBIECUJĘ. centum - sto, / dare - inf., k1, do,dare daję spondes - ind.pr.act., sing., os2, k2, spondeo,-ere przyrzekam spondeo - ind.pr.act.,sing., os1, k2, spondeo,-ere przyrzekam promittis - ind.pr...

Terminologia prawa obligacyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127

creditor = reus credendi (credere) → debitor (dehabere) ex delicto → iusiurandum/sponsio→ręczenie obowiązku świadczenia za dłużnika nexum → plebejusze (nexi) → do lex Potelia Papiria de nexis z 326 a.Ch. (usunięcie materialnego węzła między wierzycielem/creditor a dłużnikiem/debitor) prawo klasy...

Terminologia prawa rzeczowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1148

Familia pecuniaquae → patrimonium D. 50,16,5,1 (Paulus libro secundo ad edictum): pr. ,,Rei” appellatio latior est quam ,,pecuniae”, quia etiam ea, quae extra computationem patrimonii nostri sunt, continet, cum pecuniae significatio ad ea referatur, quae in patrimonio sunt. Res corporales - res in...

Terminologia wprowadzenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1323

Lingua latina terminus technicus ius commune Imperium Romanum lex duodecim Tabularum maiusculis - caput kalendae, kalendarium, Karthago, Kaeso Nota bene : mai o re ad minus, a minore ad maius. D. 50, 17, 54, Ulpianus libro quadragensimo sexto ad edictum: Nemo plus iuris in alium transferre potest, ...