Terminologia prawa rzeczowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terminologia prawa rzeczowego - strona 1 Terminologia prawa rzeczowego - strona 2 Terminologia prawa rzeczowego - strona 3

Fragment notatki:

Familia pecuniaquae → patrimonium
D. 50,16,5,1 (Paulus libro secundo ad edictum): pr. ,,Rei” appellatio latior est quam ,,pecuniae”, quia etiam ea, quae extra computationem patrimonii nostri sunt, continet, cum pecuniae significatio ad ea referatur, quae in patrimonio sunt. Res corporales - res incorporales Res corporales : unus spiritus/ ex pluribus constant/ corpora pluralia
Gai 2,12 : res incorporalis - oryginalnie z elementami filofofii greckiej : res quae in nostro patrimonium sunt → także res corporalis
Palut  : res w znaczeniu niematerialnym, np. interes Cicero : res quae tangi possunt; opozycja: essere - non essere
Seneka (I w.) : corporalis quod est - incorporalis
Kwintylian (I w.): ius quod sit incorporale, aprendi manu non posse (problem zwrotu pożyczki udzielonej przez Teby Tessalonikom po zdobyciu pierwszego z miast przez Aleksandra Wielkiego)
Apulejusz ( II w.): videri oculis et attingi manu possit; veniat in mentem
Flavius S. Charisus (IV w., gramatyk) : quae intellectum …percipiuntur Aelius Gallus (I a. Ch.): rebus quae tangi possunt
Aristo , Iavolenus (I/II): przedmiotem zapisu mogą być pieniądze w gotówce oraz res corporales
Paulus ad edictum (D.41,3,4,26): na skutek nie wykonywania służebości via traci się ,,wyobrażone posiadanie” oraz ius incorporale
Justinianus imp ., Const. ad Joanni Pp., 531 r. (C. 7,33,12): longi temporis praescriptio (przedawnienie) → skargę windykacyjną można wytoczyć w miejscu, gdzue rzecz się znajduje lub w Konstantynopolu → cum ius vindicationis incorporale est (niematerialność prawa skutkuje tym, że może być dochodzone wszędzie)
Isntytucje Justyniana [ wersja turyńska] De usu fructu : użytkowanie jest ius incorporale, choć jego przedmiotem są prawa materialne
Res mancipi - res nec mancipi
manumissio / in iure cessio / usucapio/ obywatele rzymscy / interpositio auctoritatis tutoris mulierum
Res in patrimonio - res extra patrimonium (res humani iuris - res omnium communes i res publicae oraz res divini iuris - res sacrae, res sanctae, res religiosae)
Res mobiles - res immobiles (predium/fundus/solum)
Grunty → część powierzchni ziemi ze wszystkim na stałe z nim związanym: praedia urbana/ praedia rustica/praedia Italica/ praedia provincialia
Znaczenie od IV w. → terminy zasiedzenia → ochrona interdyktowa → posag
Corpora quae continentur uno spiritu - corpora ex contingentibus - corpus ex distantibus
Rzeczy złożone → pojedyńcze połączone ze sobą w jedną całość → skutek zawieszenia stosunków prawnych dotyczących pojedynczej rzeczy (na czas połączenia rzecz składowa traciła przymiot samoisnego bytu prawnego)


(…)

… etc.)
res mobiles + res immobiles (superficies/plantatio)
Gai, 2,73: superficies solo cedit - aedificatio (zabudowa przypada gruntowi) prawo powierzchni → (…) quod in solo nostro ab aliquo aedificatum est, quamvis ille suo nomine aedificaverit, iure naturali nostrum fit, quia superficies solo cedit.
(…) co zostało na naszym gruncie pobudowane przez [kogoś] innego, choć tamten budował własnym nakładem, według prawa naturalnego staje się naszym, ponieważ to co jest na powierzchni, idzie za gruntem.
Specificatio → przeistoczenie (nova species)
Ograniczenia dominium: ius publicum → prawo budowlane → cmentarze → drogi publiczne; ius privatum → iura in re aliena → res litigiosae → prawo sąsiedzkie → nieruchomości posagowe → rzeczy pozostających pod opieką lub kuratelą etc. Immissiones (nadmierne wpływy ciał…
… prowincji (II w.) → ekscepcja przedawnienia → longissimi temporis praescriptio → Justynian (528 r.)
Derelictio - res nullis
I. 2,1,12: A zatem dzikie zwierzęta, ptaki i ryby, to znaczy wszystki stowrzenia, które rodzą się na lądzie, w morzu i przestworzach nieba, skoro przez kogoś zostaną schwytane [ab aliquo capta fuerunt] natychmiast zaczynają być jego własnością na podstawie ius gentium
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz