Ius quod ad res pertinet I

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ius quod ad res pertinet I - strona 1 Ius quod ad res pertinet I - strona 2 Ius quod ad res pertinet I - strona 3

Fragment notatki:

Familia pecuniaquae → patrimonium
Res corporales - res incorporales Res corporales : unus spiritus/ ex pluribus constant/ corpora pluralia
Gai 2,12 : res incorporalis - oryginalnie z elementami filofofii greckiej : res quae in nostro patrimonium sunt → także res corporalis
Palut  : res w znaczeniu niematerialnym, np. interes Cicero : res quae tangi possunt; opozycja: essere - non essere
Seneka (I w.) : corporalis quod est - incorporalis
Kwintylian (I w.): ius quod sit incorporale, aprendi manu non posse (problem zwrotu pożyczki udzielonej przez Teby Tessalonikom po zdobyciu pierwszego z miast przez Aleksandra Wielkiego)
Apulejusz ( II w.): videri oculis et attingi manu possit; veniat in mentem
Flavius S. Charisus (IV w., gramatyk) : quae intellectum …percipiuntur Aelius Gallus (I a. Ch.): rebus quae tangi possunt
Aristo , Iavolenus (I/II): przedmiotem zapisu mogą być pieniądze w gotówce oraz res corporales
Paulus ad edictum (D.41,3,4,26): na skutek nie wykonywania służebości via traci się ,,wyobrażone posiadanie” oraz ius incorporale
Justinianus imp ., Const. ad Joanni Pp., 531 r. (C. 7,33,12): longi temporis praescriptio (przedawnienie) → skargę windykacyjną można wytoczyć w miejscu, gdzue rzecz się znajduje lub w Konstantynopolu → cum ius vindicationis incorporale est (niematerialność prawa skutkuje tym, że może być dochodzone wszędzie)
Isntytucje Justyniana [ wersja turyńska] De usu fructu : użytkowanie jest ius incorporale, choć jego przedmiotem są prawa materialne
Res mancipi - res nec mancipi
manumissio / in iure cessio / usucapio/ obywatele rzymscy / interpositio auctoritatis tutoris mulierum
Lex XII tab. V, 2 : Mulieris quae in agnatorum tutela erat, res mancipi usu capi non poterat, praeterquam si ab ipsa tutore [ auctore ] tradite essent: id ita lege XII tab. [cautum est]
Res mancipii [należące do ] kobiety, która była pod opieką agantów, nie mogły być zasiedzianie, chyba że były wydane przez [przez nią samą] za pozwoleniem opiekuna: w ten sposób zostało to postanowione w ustawie XII tablic. Według Sabinianów zwierzęta juczne są res mancipi od początku swojego życia. Wedle zaś Prokuljanów dopiero od momentu, gdy zdolne są do działań gospodarcych (Gai, 2,15)
Res in patrimonio - res extra patrimonium (res humani iuris - res omnium communes i res publicae oraz res divini iuris - res sacrae, res sanctae, res religiosae)
Lex XII tab. X, 10 [Cicero de leg. 2,24,61] : fortum bustumque usu capi vetat.
Zabarania się zasiedzenia grobowca czy placu [wokół tegoż].


(…)

… instrumento
Gaius libro secundo rerum cottidianarum (D. 22, 1,28) → Verba czerwone, s. 78; Verba żółte, s. 57; Verba niebieskie, s. 71.
Owoce (frucus)→ pożytki zwyczajny dochód gospodarczy z rzeczy largo sensu→ fructus civiles/ fructus naturales, np. wełna, mleko, solarium
Fructus pendentes były częścią składową składową całości. Samodzielny byt prawny uzyskiwały z momentem odłączenia od rzeczy → separatio…
… capi vetat.
Zabarania się zasiedzenia grobowca czy placu [wokół tegoż].
Lex XII tab. XII, 4 [ Gaius ad leg. XII tab.] : Rem, de qua controversia est, prohibemur in sacrum decicare : aloquin dupli poenam patimur, - sed duplum utrum fisco an adversario praestandum sit, nihil exprimitur.
Jest nam zakazane poświęcać [kultowi bogów] rzecz, o którą toczy się spór ; w przeciwnym razie ponosimy karę podwójnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz