Argumentacja prawnicza dziś

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2632
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Argumentacja prawnicza dziś - strona 1 Argumentacja prawnicza dziś - strona 2 Argumentacja prawnicza dziś - strona 3

Fragment notatki:

Dajczak. Notatka składa się z 6 stron.
Teksty prawa rzymskiego (Corpus Iuris Civilis)

Nauka prawa powszechnego (Ius commune)

Argumentacja prawnicza dziś
Retoryka - umiejętność argumentowania i prezentowania swojego stanowiska w sporze sądowym
Wymawianie liter w języku łacińskim
„ae”; „oe” : jak długie „e”, np. causa [wyjątek: „coercitio” (wym. „oe”)]
„i” : przed samogłoskami
„c” :
Fas - najogólniejsze słowo łacińskie, oznacza „prawo” w znaczeniu wszystkich reguł dotyczących funkcjonowania człowieka i świata. Obecnie oznacza prawo sakralne, normy religijne.
Ius - prawo regulujące funkcjonowanie społeczeństwa
Lex - ustawa
Contra ius fasque - przeciwko prawu boskiemu i ludzkiemu
Fas est - jest rzeczą godziwą
Per fas et nefas - wszelkimi środkami godziwymi i niegodziwymi
Ius est ars boni et aequi - prawo jest sztuką dobra i sprawiedliwości
Ius recipsit aequitatem - prawo powinno uwzględniać to, co sprawiedliwe
Ius et fraus nonquam cohabitant - prawo i podstęp nie współistnieją
Male iure nostro uti non debemus - nie powinniśmy źle korzystać z naszego prawa (doktryna nadużycia prawa)
Summum ius summa iniura - najwyższe prawo najwyższym bezprawiem
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi - sprawiedliwość jest stałą i trwałą wolą oddania, co się komu należy
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere - nakazy prawa są takie: żyj uczciwie, nie szkodź innemu, oddaj co komu należne
Non omne, quod licet, honestum est - nie wszystko co dozwolone jest godziwe Ius Ius civile - porządek prawny Ius disponendi - uprawnienie do rozporządzenia
Ius superius - orzeczenie In ius vacatio - wezwanie do sądu
Ius sangunis (prawo krwi) Ius civile (prawo prywatne, cywilne)
Ius naturale (prawo naturalne)
Ius soli (prawo ziemi) Ius gentium (prawo regulujące stosunki międzynarodowe)
Ius commune (prawo powszechne)
Systematyka porządku prawnego Ius publicum (prawo publiczne)

(…)

… = ius quaesitum - uprawnienie do nabycia jakiejś własności
Ius apellandis - uprawnienie do odwołania się do sądu wyższej instancji w procesie sądowym (apelacja)
Ius avocandi - - / / -
Ius provocationis - uprawnienie do wniesienia odwołania w procesie karnym
Ius cavendi - uprawnienie do strzeżenia
Ius coercendi - uprawnienie do karcenia
Ius gladii - (,,prawo miecza”) uprawnienie do wymierzania kary śmierci
Lex
Lex falcidia - ustawa w zakresie prawa spadkowego
Lex contractus - element czynności prawnej (np. wydarzenie, z którego wynika skutek prawny)
Lex patriae - konkretny porządek prawny (stosuje się prawo kraju, z którego podmiot pochodzi)
(prawo ojczyste)
Lex humana - prawo stanowione
Prawo stanowione
Reguły dotyczące obowiązywania prawa stanowionego
Lex posterior derogat priori (insp. D. 1, 3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz