Systematyka porządku prawnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systematyka porządku prawnego - strona 1 Systematyka porządku prawnego - strona 2

Fragment notatki:

Dajczak. Notatka składa się z 2 stron.
1. Systematyka porządku prawnego
Ius publicum ius privatum Publicum ius est qoud ad statum rei romanae spectat, privatum qoud ad singulorum ulitatem Ius publicum privatorum pactis mutari non potest Privatorum conventio iuri publico non derogat - prywatne porozumienie nie uchyla prawa publicznego
2. Znajomość porządku prawnego i staranność w korzystaniu z niego Ignorantia iuris nocet - nie można powoływać się na nieznajomość prawa Ius civile vigilantibus scriptum est - prawo cywilne jest pisane dla osób starających się/starannych Nec stultis solere succurri - nie ma zwyczaju przychodzić z pomocą
3. Rodzaje uprawnień Ius in personam (uprawnienie względem osoby - od chwili powstania przysługuje osobie od konkretnego powstania) Ius in rem (uprawnienie względem rzeczy, uprawnienie w chwili powstania przysługuje względem nieokreślonego kręgu) Ius cogens (uprawnienie o charakterze bezwzględnym, takie prawa których osoby nie mogą samodzielnie zmienić) Ius dispositivum (uprawnienia o charakterze względnie obowiązujących, to są uprawnienia które przysługują podmiotowi, wynikają z ustawy, o ile strony nie umówiły się inaczej) Ius generale (uprawnienia o charakterze powszechnym przysługujące wszystkim podmiotom) Ius speciale (uprawnienie przysługujące podmiotom specjalnym)
3.1. Prawa właściciela
Ius disponendi (rozporządzanie przedmiotem własności)
Ius possidendi (uprawnienie do posiadania przedmiotem własności), ius fruendi (uprawnienie do czerpania korzyści z przedmiotu własności)
ius acquisitum = ius quaesitum (uprawnienie do nabycia prawa własności)
3.2. Uprawnienia uczestnika procesu
Ius apellationis
Ius avocandi
Ius provocationis (uprawnienie do ogólności)
3.3. Uprawenienia Ius cavendi (uprawnienie do strzeżenia)
Ius coercendi (uprawnienie do karcenia)
Ius gladii
Ustawa Lex Falcidia Prawo stanowione Lex humana ↑
← Lex →

Element czynności Lex contractus Konkretny porządek prawny Lex patriae 4. Prawo stanowione
4.1. Reguły dotyczące obowiązywania prawa stanowionego
- lex posterior derogat priori - ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą
- lex posterior generalis non derogat legi priori speciali - późniejsza ustawa ogólna nie uchyla wcześniejszej ustawy szczegółowej
- lex specialis derogat legi generali - ustawa szczegółowa uchyla ustawę ogólną


(…)

… priori - ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą
- lex posterior generalis non derogat legi priori speciali - późniejsza ustawa ogólna nie uchyla wcześniejszej ustawy szczegółowej
-lex specialis derogat legi generali - ustawa szczegółowa uchyla ustawę ogólną
- lex superior derogat legi inferiori - ustawa wyższego rzędu uchyla akt rzędu niższego - lex retro non agit = lex prospicit, non respicit - ustawa nie działa wstecz = ustawa patrzy w przyszłość, a nie w przeszłość - cessante ratione legis cessat ipsa lex - - lex iniusta non est lex -ustawa niesprawiedliwa nie jest ustawą
- inter arma silent leges - pomiędzy armatami ustawy milczą
4.2. Szczególne reguły dotyczące obowiązywania prawa karnego
- Nulla poena sine lege = nullum crimen sine lege - nie można wymierzyć kary nieprzewidzianej ustawy
- Nullum…
… nie polega na tym, ażeby trzymać się ich słów, ale ich mocy
- in legibus magis simplicitas quam difficultas placet - w ustawach bardziej podoba się prostota jak złożoność - consuetudo est optima legum interpres - zwyczaj jest najlepszym interpretatorem ustawy
- ubi lex non distinquit, nec nos distinguere debemus = lege non distunguente nec nostrum es distinguere - tam gdzie ustawa nie rozróżnia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz