Łacińskie paremie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Łacińskie paremie-opracowanie - strona 1 Łacińskie paremie-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Łacińskie paremie:
ABITER DICTA - szczególne, niepowtarzalne, incydentalne cechy rozstrzyganego przypadku
AD HOC - w tym wypadku
ANALOGIA IURIS - analogia z prawa
ANALOGIA LEGIS - analogia z ustawy
ARGUMENTUM A CONTRARIO - jeśli kogoś i tylko jego dotyczy pewien zakaz lub nakaz zachowania, to innych podmiotów wskazanych w hipotezie normy zakaz lub nakaz nie dotyczy lub, gdy nakazany jest adresatom normy tylko jeden ściśle określony sposób postępowania to wszystkie inne są niedozwolone
ARGUMENTUM A MINORI AD MAIUS - jeżeli komuś zakazane jest czynić coś mniej, tym bardziej zakazane jest mu czynić coś więcej
ARGUMENTUM A SIMILI - wnioskowanie z podobieństwa
ARGUMENTUM PER ANALOGIAM - wnioskowania z podobieństwa mają znaczenie przy usuwaniu luk w prawie
CIVIS - obywatel
CLARA NON SUNT INTERPRETANDA - nie dokonuje się wykładni tego, co jasne
CONSENSUS - zgoda
CONSTITUO - ustanawiam, postanawiam
CONTRA LEGEM - naruszenie prawa
CONTRACTUS FECIT IUS INTER PARTES - uprawnienia i obowiązki między stronami umowy
DE LEGE FERENDA - pod adresem przyszłego ustawodawstwa
DESUETUDO - odwykniecie, zjawisko długotrwałego niestosowania lub nieprzestrzegania normy
DIGNITAS - godność
DISCURSUS - rozmowa, dyskusja
DURA LEX, SED LEX - twarde prawo, ale prawo
ERGA OMNES - skuteczne wobec wszystkich
EX LEGE - z mocy prawa
EX NUNC
EX POST - po fakcie
EX TUNC - od początku
EXCEPTIONES NON SUNT EXTENDENDAE - wyjątki nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający
EXPLICITE - jasno, wyraźnie
FAS - prawo boskie (religijne)
FONTES IURIS CONSUETUDO - przekonanie o długotrwałości zwyczaju
FONTES IURIS ORIUNDI - źródła pochodzenia prawa
GROSSO MODO
IN DUBIO PRO REO - nakaz interpretowania wątpliwości na korzyść oskarżonego
INTER PARTES - pomiędzy ...
INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS - wykładnia odstępuje od tego, co jasne
IURIS COGENTIS - normy prawne imperatywne
IUS CIVILE - prawo obywatela
IUS COGENS - norma imperatywna / norma bezwzględnie wiążąca
IUS DISPOSITIVUM (IURIS DISPOSITIVI - l.m.) - norma względnie wiążąca, norma dyspozytywna
IUS EST ARS BONI ET AEQUI - prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne
IUS EX AUTORITATE PRINCIPIS RESPONDENDI
IUS GENTIUM - prawo ludów
IUS PRIVATUM EST QUOD ADA SINGULORUM UTILIATEM SPECTAT (Ulpian) - prawo prywatne jest prawem dotyczącym korzyści poszczególnych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz